Взгляд юристаЮридический блог компании Jurimex

Мы приветствуем Вас на нашей новой версии юридического блога компании Jurimex. Общаться, вести профессиональные дискуссии теперь будет еще проще и интереснее. Как вы помните, наш юридический блог существует уже много лет и теперь мы решили сделать его еще более удобной площадкой для обмена мнениями. Как и раньше, на этой странице ведущие специалисты компании Jurimex будут делиться новостями, своим мнением и прогнозами относительно принимаемых и регистрируемых в парламенте нормативных актов, а также описывать интересные случаи из практики.

авторы
Последние записи
24/05/2017
судебный процесс

Адміністративна касація за новим КАСУ

Черговим кроком на шляху проведення судової реформи стало внесення до Верховної Ради України президентського законопроекту №6232 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», яким передбачається створення якісно нової процесуально-правової бази здійснення правосуддя. Прийняття такого закону на сьогодні є нагальною проблемою, адже без [...]

Кучерук Нина
original-1319636627
24/05/2017
Киберправо

Безпечне інформаційне суспільство по-європейськи

Кажуть, інформація – це свого роду нафта. Цінність інформації, як і нафти, спочатку недооцінювали. Разом з тим, роль інформації у суспільстві дедалі збільшувалася, що у сукупності з іншими факторами (зокрема, зростанням ролі інформаційних і телекомунікаційних технологій) призвело до так званої інформаційної революції та формування інформаційного суспільства. Тепер інформація, її створення, використання та розповсюдження є основою [...]

Найман Наталия
24/05/2017
налоговое право

Non bis in idem у податкових правовідносинах

Ще наприкінці зими цього року Миколаївським окружним адміністративним судом було прийнято доволі цікаву постанову, якою він скасував санкції, що були накладені на фізичну особу-підприємця відповідно до норм Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322- VIII (далі – КЗпП). У справі було встановлено, що за результатами перевірки суб’єкт господарювання (фізична особа-підприємець) був притягнутий до двох [...]

Яцишин Евгений
cropped-cropped-WT6tsMEnzEc-2
19/05/2017
блог

Правова складова Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про Асоціацію, Угода) є важливим документом у системі законодавства України. Вона відіграла значну роль у процесі євроінтеграції, та, що не менш важливо, стала рушієм змін та перетворень всередині української правової [...]

Тищенко Екатерина
19/05/2017
хозяйственное право

Перегони з часом: вихід останнього учасника з ТОВ

Реалізація належних учаснику товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ, товариство) правомочностей нерозривно пов’язана з його правом на припинення корпоративних відносин. Останнє може відбуватися як шляхом відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування тощо) його частки у статутному капіталі ТОВ або у зв’язку зі зверненням на адресу товариства із заявою про вихід зі складу учасників. Як відомо, згідно [...]

Лавриненко Игорь
19/05/2017
налоговое право

Питання страхових платежів та відшкодування у практиці ВАСУ

У нещодавно розглянутих справах, що стосувалися сфери страхування, ВАСУ звернувся до аналізу нюансів віднесення страхових платежів до здійснених платником податку витрат, а сум страхового відшкодування – до доходів. Так, 21.02.2017 року ВАСУ постановив ухвалу у справі № 820/11841/15, що стосувалася витрат платника податку на оплату послуг страхової компанії. В центрі уваги колегії суддів опинилися деталі [...]

Дуда Таисия
VASU
19/05/2017
международное право

Асоціація України з ЄС: Підсумки та основні досягнення за три роки

Євроінтеграційний вибір Українського народу – це чи не найголовніше досягнення України за останні роки, що стало можливим завдяки Революції гідності. Саме процеси Євроінтеграції впливають на реформи, які відбуваються сьогодні в Україні, що зумовлює необхідність приведення нормативно-правових актів України у відповідність до вимог Європейського Союзу. Інтеграційні процеси з Європейським Союзом (далі – ЄС) – це не [...]

Мигдаль Александр
15/05/2017
Уголовное право

Кримінально-правовий захист приміщень юридичних осіб від незаконного проникнення

Статтею 30 Конституції України як невід’ємне право кожної людини та громадянина закріплено право на недоторканість житла. Згідно з Конституцією України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Для забезпечення непорушності зазначеного права держава створює дієвий механізм охорони приватного та особистого [...]

Мифтахутдинов Владислав
149811_image_large
12/05/2017
судебный процесс

Особливості суб’єктного складу учасників корпоративного спору

При вирішенні питання визначення суб’єктного складу учасників корпоративного спору, корпортивні права цих учасників зазвичай пов’язують з діяльністю корпорацій (хоча деякі вчені також оперують поняттям «юридична особа корпоративного типу», іноді ототожнюючи його з «корпорацією»). На нашу думку, спроби деяких вчених співвіднести непорівнювані категорії, такі як «юридична особа» та «корпорація» є не зовсім коректними та науково необґрунтованими, [...]

Пугач Екатерина
Пследние коmментарии
адвокат Днепр 03/05/2017 13:40
Отличный пост...
Последствия при увольнении по соглашению сторон
адвокат Днепр 26/04/2017 14:50
Отличный пост....
КАК ВЕРНУТЬ ДЕПОЗИТ ЧЕРЕЗ СУД – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО. Часть 1: Собираем доказательства для подачи иска в суд