Записи

гражданское право

Виїзд за кордон при непогашеному кредиті

1

           
У зв’язку з неодноразовими зверненнями з запитаннями, чи може людина виїхати за кордон, маючи непогашений кредит, ми вирішили зупинитися на цьому питанні докладніше.
Порядок перетину державного кордону громадянами України врегульований Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27 січня 1995 року «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України». Так, при перетині кордону, службові особи державної прикордонної служби з’ясовують, чи наявні будь-які обставини, за яких громадянину України може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України.  Згідно з п. 8 зазначеної вище Постанови, такими обставинами, зокрема, є невиконані договірні зобов’язання, а також ухилення від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням.
Аналогічне положення також міститься в Законі України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», де в ст. 6 зазначено, що громадянину може бути відмовлено у видачі паспорта, зокрема, якщо діють неврегульовані договірні зобов’язання – до виконання зобов’язань, або розв’язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов’язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України. При цьому, як зазначено в цьому ж Законі, паспорт у такого громадянина може бути тимчасово вилучений, проте таке тимчасове затримання або вилучення паспорта здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, військовими комісаріатами, та консульською службою України.
З метою виконання рішень судів та на виконання пункту 2 Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів” від 24.03.2008 N 261/2008, а також з метою вдосконалення механізму взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Державної прикордонної служби України, Міністерством юстиції України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України видано Лист від 27.05.2008 р.  N 25-32/463, N 25-5347. У вказаному листі більш детально врегульовано порядок такого обмеження для громадян України. Так, наявність в особи невиконаних зобов’язань, покладених на неї судовим рішенням, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України, причому питання щодо такого обмеження вирішується судом. Тому  для обмеження громадянина у виїзді за кордон недостатньо лише існування кредиту чи невиконаних інших договірних зобов’язань. Зокрема, якщо особа має непогашений кредит, то це не є підставою для того, щоб її обмежили у виїзді за кордон. Для цього банку необхідно звернутися до суду з вимогою про погашення такого кредиту, та подати заяву про забезпечення позову на підставі ст. 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України. Лише на підставі рішення суду, яке набрало законної сили (чи ухвали про забезпечення позову, при цьому згідно ст. 153 ЦПК України, така ухвала виконується негайно), державний виконавець, на якого покладено примусове виконання рішення суду,  може  звернутися до Адміністрації Державної прикордонної служби України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26) на ім’я Голови Державної прикордонної служби України або його першого заступника – директора Департаменту охорони державного кордону. При цьому, Адміністрація Державної прикордонної служби України не пізніше наступного дня після надходження зазначеної ухвали суду приймає її до виконання, про що повідомляє листом відповідний орган державної виконавчої служби. Тому фактично особа може дізнатися про наявність таких обмежень лише під час перетину кордону. Проте, інформація про такі обмеження готується Окремим центром управління ризиками Державної прикордонної служби України (контактний телефон (044) 239-85-86) та безпосередньо здійснюється Окремим відділом обробки даних ЦП ГАІС “Гарт” Державної прикордонної служби України (контактний телефон (044) 239-84-36). Тому, якщо у Вас виникли сумніви щодо можливого застосування до Вас вказаних обмежень, перед плануванням подорожі радимо зателефонувати до вказаних органів та перевірити наявність таких обмежень.
Крім того, Національний банк України в Листі від 03.11.2009 р. N 49-012/2687-20491 рекомендував банкам одночасно з поданням позовів про стягнення кредитної заборгованості одночасно звертатися з заявою про застосування заходів забезпечення позову. А тому, якщо Ви маєте непогашений кредит і є підстави для побоювання, що банк міг скористатися таким своїм правом, радимо Вам звернутися  до вказаних вище органів та перевірити наявність обмежень для виїзду за кордон.

Топорецька Зоряна

26 комментариев
марія 
Февраль 15, 2017 09:32

якщо є кому оплачувати кредит тут на місці а та людина на яку оформлено хоче поїхати за кордон?

admin 
Март 3, 2017 12:54

Доброго дня! Наявність оформленого кредиту не впливає на перетин кордону з метою здійснення туристичної подорожі.

Петро 
Март 17, 2017 00:11

Якщо є непогашений кредит можна просто зробити паспорт?

admin 
Март 21, 2017 17:17

Доброго дня!
Відповідно до частини 7 статті 16 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” та пункту 82 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа має право відмовити заявнику в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, якщо:
1) особа не є громадянином України;
2) стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;
3) особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 цього Порядку);
4) заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;
5) дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.
Вказаний перелік є вичерпним, а, отже, наявність непогашеного кредиту не є підставою для відмови у видачі паспорту для виїзду за кордон

Апрель 6, 2017 16:44

Якщо є кредит у декількох банках, я можу зробити закордонний паспорт чи ні?

admin 
Апрель 10, 2017 09:09

Доброго дня.
Так, Ви можете оформити закордонний паспорт за наявності кредитів

Май 16, 2017 15:35

Якщо я сьогодні взяла кредит на 1280 грн. строком на 14 днів, а через два дні мені треба поїхати в Білорусію на 5 днів, чи є можливість що мене не випустять?

admin 
Май 19, 2017 15:59

Шановна Юлія!

Відповідаючи на Ваше питання, звертаємо увагу на наступне.

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Згідно зі ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
Також ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права передбачено, що кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну.
Відповідно до ст. 313 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.
Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в’їзд в Україну, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України регулюється Законом України від 21 січня 1994 р. № 3857-XII “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.
Положеннями ст. 6 цього Закону встановлено, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:
1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;
3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, – до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення – до відбуття покарання або звільнення від покарання;
5) він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням, – до виконання зобов’язань;
9) він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції – до припинення нагляду.

Таким чином, кредитне зобов’язання, яке виникло між Вами та банком (іншою фінансовою установою) жодним чином не впливає на можливість перетину Вами кордону України.
У випадку, якщо Вами виконано всі формальності, які встановлені законодавством України для виїзду за кордон, Ваш обов’язок зі сплати кредиту та процентів (наявність кредитного зобов’язання) не є підставою для відмови у виїзді з України.

саша 
Июнь 11, 2017 21:01

чи зможу я виехати в европу коли на мені заборгованість 20 тис.гривень по 4 ьох банках ?

admin 
Июнь 16, 2017 11:35

Порядок перетину державного кордону України передбачено положеннями Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України». Так, згідно зі статтею 6 вказаного Закону право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли: 1) громадянин України обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю; 2) громадянину України судом обрано запобіжний захід (йому заборонено виїжджати за кордон) у межах кримінального провадження; 3) громадянин України засуджений за вчинення кримінального правопорушення – до відбуття покарання або звільнення від покарання; 4) громадянин України ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням; 4) громадянин України перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції.
Таким чином, у Вашому випадку Вам можуть обмежити виїзд за межі України лише у разі, якщо судом прийнято рішення про стягнення з Вас заборгованості та до виконання такого рішення суду в повному обсязі таким судом обмежено Ваше право на перетин державного кордону.
Разом з тим, у разі прийняття такого рішення судом відповідний суд зобов’язаний в одноденний строк повідомити Вас про запроваджене обмеження Вашого права на перетин державного кордону.

Юрій 
Июнь 25, 2017 01:35

Підскажіть будь ласка, а якщо я візьму телефона в рострочку, і я готов документи на роботу в польщу, то яка гарантія того що мені не дозволять так як у мене есть заборгованість з ціею розстрочкою, підмкажіть будь ласка дуде потрібно.

admin 
Июль 3, 2017 13:39

Заборона виїзду за кордон може бути надана у судовому порядку. Сама наявність кредиту (чи розстрочки) не впливає на можливість виїзду за кордон.

Lina 
Август 17, 2017 13:11

Чи можна виїжати закордон на постійне місце проживання з існуючими кредитами? І чи будуть проблеми в арепорту?

admin 
Август 19, 2017 14:20

Виїжджати за кордон при наявних непогашених кредитах можливо, ніяких проблем з цим в аеропорту бути не повинно, в будь-якому випадку зобов’язання по кредитам не припиняються, але бажано про це повідомити кредитора. Проте зверніть увагу, якщо за несплату боргу є рішення суду щодо заборони виїзду за кордон, а справа перебуває у виконавчій службі, – Вас можуть не випустити з країни.

таня 
Октябрь 15, 2017 10:20

Добрий день!Якщо банк подав до суду справу(розгляд)про стягнення заборгованості чи можуть не пропустити на кордоні.?

Саша 
Октябрь 17, 2017 13:52

Я їду в Америку по статусу біженця ,в мене є дитина від першого шлюбу ,я сплачую аліменти.чи потрібний мені дозвіл від першої дружини чи в мене не буде проблем при виїзді в США ?як поступити підскажіть?

admin 
Октябрь 19, 2017 08:48

Якщо судом не приймалися ніякі ухвали щодо застосування заходів забезпечення позову у вигляді заборони виїзду за кордон, то Ви можете перетинати кордон.

admin 
Октябрь 19, 2017 08:48

Ні, наявність аліментних зобов’язань не є підставою для обмеження права виїзду за межі України.

Ноябрь 26, 2017 15:21

Чи зможу я виіхати за кордон

admin 
Декабрь 4, 2017 10:06

Вам може бути тимчасово обмежено виїзд з України в наступних випадхах:
- прийнято ухвалу суду про забезпечення позову у вигляді заборони виїзду за межі України;
- судом за клопотання державного виконавця прийнято ухвалу про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
Тобто, якщо Ви взяли кредит і у вас є борг, але на даному етапі банк ще нікуди не звертався, а судом відповідно не було прийнято відповідного рішення – Ви можете безперешкодно виїхати за межі України

Август 6, 2018 22:39

Доброго дня, чи можуть бути проблеми з виїздом за кордон( відпочинок в Туреччині), якщо порушена кримінальна справа, рішення міського суду скасоване, і з апеляційного суду повернено до міського знову , зараз знову триває розслідування.. і що потрібно щоб все-таки не мати проблем з вильотом?

admin 
Август 8, 2018 10:03

Відповідно до ст.6 ЗУ «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» право громадянина може бути тимчасово обмежено у випадку, коли стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжних захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, – до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень.
Таким чином, якщо щодо вас не було застосовано запобіжний захід, за умовами якого вам заборонено виїжджати за кордон, то ви можете вільно це робити.
Якщо ж такий запобіжний захід було застосовано, то необхідно дочекатися закінчення кримінального провадження або скасування запобіжного заходу

Надя 
Август 12, 2018 16:28

Якщо ти вже є в списку невиїзних…..і сплачуєш весь борг-скільки часу потрібно щоб суд дозволив тобі виїжати за кордон?дякую

Jurblog 
Август 31, 2018 10:23

Для того щоб зняти заборону Вам необхідно звернутися з відповідним клопотанням до суду який цю заборону наклав. Відповідно до ст. 158 Цивільного процесуального кодексу України:
1. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.
2. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п’яти днів з дня надходження його до суду.

Валентина 
Июнь 22, 2020 18:39

Доброго вечора таке питання якщо в мене є 6 прострочених кредитів але я себе не бачу в зоні невиїзних чи можу я робити біометрію і поїхати в Польщу дякую.

Віра 
Август 5, 2020 19:32

Якщо я негашу кредит то триває вже дев’ять років ніхто не приїздить не листи не ідуть чи я можу перетнути кордон

еще коментарии
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий