Записи

нормативные акты

Постанова Кабміну «Про залучення НАК “Украгролізинг” у 2009 році кредитів під державні гарантії»: конституційна чи ні?

Virtual book on businessman hand, Searching technology

11 листопада 2009 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова №1329 «Про залучення Національною акціонерною компанією “Украгролізинг” у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки». Згідно Постанови, КМ України погодився з пропозицією Міністерства аграрної політики щодо залучення Національною акціонерною компанією “Украгролізинг” під державні гарантії кредитів у сумі, що не перевищує 1,3 млрд. гривень, із сплатою відсоткової ставки за ними за рахунок коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки, яка використовується для виробництва сільськогосподарської продукції за сучасними ресурсозберігаючими технологіями, з метою її подальшої передачі сільськогосподарським товаровиробникам на умовах фінансового лізингу.

Згідно статті 17 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України в особі Міністра фінансів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим в особі Міністра фінансів Автономної Республіки Крим та міські ради в особі керівників їх виконавчих органів можуть надавати гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктам виключно у межах повноважень, встановлених відповідно законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет. Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, належать до платежів по боргу.

Відповідно до ст.2 Бюджетного кодексу України видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Таким чином, державні гарантії кредитів, про які йдеться в постанові КМ України №1329 «Про залучення Національною акціонерною компанією “Украгролізинг” у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки», не належать до видатків державного бюджету та за бюджетною класифікацією відносяться до її четвертого розділу (класифікація боргу).

Відповідно до ст. 95 Конституції України, виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Таким чином, Конституція не містить прямої заборони надання гарантій щодо виконання боргових зобов’язань в межах, що перевищують обсяг, визначений законом про державний бюджет на відповідний рік.

Водночас, термін видатки держави на загальносуспільні потреби , що прямо не визначений в законодавстві потребує додаткового тлумачення, що може бути надане в процесі вирішення Конституційним Судом України справи за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції пунктів 1,2,3,4,6 Постанови КМ України від 11.11.2009р. №1329, адже термін видатки держави на загальносуспільні потреби може застосовуватися в Конституції в широкому значенні, охоплюючи будь-які витрати держави незалежно від їх природи та класифікації.

Разом з тим, у будь-якому випадку пункти 1,2,3,4,6 Постанови КМ України від 11.11.2009р. №1329, за умови, що після видання зазначеної постанови сума зобов’язань щодо надання державних гарантій за кредитами перевищує визначену Законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік» суперечать ст. 17 Бюджетного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» а тому є незаконною.

Гетманцев Данил
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий