Записи

Newsletters

Відміна свідоцтва про держреєстрацію: чи справді це так добре?..

pen-428305_1920

Реформи щодо підприємницької діяльності тривають. Влада запевняє, що робить все можливе, аби спростити роботу бізнесу. Але насправді життя свідчить про інше. Це стосується і прийнятого 7 квітня 2011 року Верховною Радою закону щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця (№ 7516, автори – Наталія Королевська та Ксенія Ляпіна). На сьогодні закон підписано Президентом.

Ідеї та цілі – казати, не значить досягти

Вимога отримати та зберігати свідоцтво про державну реєстрацію, як вважають народні депутати, є невиправданою перешкодою для започаткування та здійснення діяльності юридичними та фізичними особами – підприємцями, оскільки єдина функція, яку виконує це свідоцтво – підтвердження факту держреєстрації особи. Цей факт пов’язується із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, а не з видачею будь-якого документа.

Тому ініціаторами законопроекту запропоновано скасувати свідоцтво, а для підтвердження державної реєстрації пропонується використовувати безпосередньо відомості Єдиного державного реєстру, а саме виписку із нього або її копію. На думку депутатів, таке рішення  суттєво здешевить та спростить ведення бізнесу в Україні.

При цьому скасовується стягнення плати за одержання виписки з Єдиного державного реєстру при проведенні державної реєстрації: юридичної особи; фізичної особи підприємця; змін до установчих документів юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. У цих випадках буде встановлено режим, за яким не пізніше наступного робочого дня з дати проведення реєстраційних дій державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій особі юридичної особи, а також фізичній особі-підприємцю один примірник виписки з Єдиного державного реєстру.

З огляду на те, що виписка засвідчує факти (відомості щодо особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які існують на певну дату, запропоновано відмовитися від інституту обмеженого терміну дії виписки.

На перший погляд ідея цілком обґрунтована, але…

Наслідки дії закону: все навпаки

Після набуття чинності законом, поставлені народними депутатами цілі навряд чи будуть досягнуті, скоріше навпаки.

Так, скасування свідоцтва і заміна його випискою не спростить і не здешевить ведення бізнесу. Свідоцтво  про державну реєстрацію згідно ст. 25 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» підтверджує факт створення юридичної особи.  Згідно з ч. 4 ст. 87 Цивільного кодексу юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.  Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юрособи, після проведення якої засновнику видається свідоцтво. Виписка ж згідно з діючим законом, поряд з витягом та довідкою, використовується для надання державним реєстратором інформації з реєстру. Таким чином, виписка підтверджує відомості, які на день її видачі знаходяться в реєстрі, зокрема щодо назви, місцезнаходження, інформації щодо осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, а також наявні обмеження на представництво. Отже, за своєю суттю свідоцтво і виписка є різними документами: свідоцтво підтверджує факт створення юридичної особи, а виписка носить інформаційних характер, оскільки підтверджує відомості, які містяться в реєстрі на дату її видачі. При цьому, в силу ст. 18 закону такі відомості вважаються достовірними.

Внесені зміни просто виключають з тексту Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» свідоцтво, замінюючи його формально на виписку, оскільки пропонується, що при внесенні змін до реєстру реєстратор зобов’язаний видати виписку,  проте не змінюють правового статусу самої виписки. По суті, вона так і залишиться інформаційним документом, який надаватиме дані про стан записів щодо конкретного суб’єкта на дату її видачі і не гарантуватиме їх достовірність на конкретну (сьогоднішню) дату. Таким чином, навіть скасування обмеження терміну її дії не вирішує проблему.

Твердження ініціаторів про безкоштовність виписки та здешевлення бізнесу дещо перевищене. Так, законом зазначені випадки безкоштовної видачі виписки, зокрема: «Не справляється плата за одержання виписки з Єдиного державного реєстру під час проведення державної реєстрації: юридичної особи; фізичної особи підприємця; змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, але не пов`язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, змін до установчих документів юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця». Отже безкоштовно отримати виписку (правда, лише в одному примірнику) можна лише вносячи певні зміни до державного реєстру. В інших випадках отримання виписки так і залишається платним.

Більше того, законом вносяться зміни в ряд законодавчих актів, зокрема закони «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про радіочастотний ресурс України», «Про страхування», «Про третейські суди» та ряд інших, суть яких зводиться до необхідності подавати замість копії свідоцтва (нотаріально засвідченої чи засвідченої органом, який його видавав) виписку або витяг. Незрозуміло, у чому ж тут здешевлення та спрощення? За законом виписка видаватиметься безкоштовно в одному екземплярі і лише в певних випадках. Встановлення обов’язку надавати виписку або витяг (а не їх копії) призведе до того, що суб’єкту господарювання доведеться постійно, плануючи вчинення якогось правочину, для якого передбачено їх надання, отримувати їх оригінали, при цьому простоюючи в чергах, втрачаючи час на їх отримання, а також здійснювати додаткові витрати, оскільки в такому випадку не передбачено їх безкоштовного надання.

Твердження ініціаторів закону про те, що вказані зміни призведуть до спрощення започаткування ведення бізнесу та здешевлення такого започаткування не відповідає дійсній ситуації. Так, процедура державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця залишається без змін, закон лише змінює документ, який видається за результатами проведеної реєстрації (свідоцтво замінюється випискою). Також  не відбувається і здешевлення такої процедури реєстрації, оскільки  відповідно до ст. 10 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» реєстраційний збір стягується не за видачу свідоцтва про державну реєстрацію (крім випадку його заміни), а за проведення такої державної реєстрації, отже після внесених змін він залишиться в такому ж розмірі.

Таким чином, закон навряд чи спростить умови започаткування та ведення бізнесу чи здешевить їх. Прийняті зміни скоріше призведуть до безкінечних черг в державних адміністраціях, які видаватимуть виписки, хаосу в цивільному обороті та необґрунтованого витрачання часу і додаткових коштів на отримання виписок.

http://economics.unian.net/ukr/detail/88229

Топорецька Зоряна
4 комментариев
Владимир 
Май 18, 2011 06:36

Гарний пост!)
Проблема дійсно актуальна! При цьому вона лежить на поверхні, оскільки “неозброєним оком” видно основну “помилку” закону, а саме так звану “безстроковість виписки”…
Складається враження, що вказаний закон виписаний саме таким чином навмисно за для створення нового і досить дієвого способу стягнення коштів з юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Ну не можуть автори закону бути настільки далекими від бізнесу, щоб не розуміти до чого насправді приводить реалізація його положень на практиці.

Іван Назаренко 
Май 21, 2011 17:06

З початку року потрібно було подавати звітність до місцевих органів влади. Після 3 місяців її відміняють.
Щось схоже із свідоцтвом про реєстрацію, спочатку відмінять, потім опам’ятаються і введуть назад.
Ніякого спрощення ведення бізнесу в цьому не бачу. Краще подумали б як зменшити свої витрати, а не просили нас платити податки наперед.

Ольга 
Июнь 21, 2011 12:59

Більшого маразму й чекати було від наших “обранців”!!! Молодці,- тепер гроші “рікою потечуть” до їхніх кишень(бо вся ж країна належить тільки їм). Я вважаю,що творців цього абсурду треба просто посадити на кіл! Сьогодні підприємець відкриває рахунок в банку – треба витяг надати,- 54,40 грн. Далі цей же підприємець в цей же день бере ліцензію – ще треба витяг,- 54.40 грн. Копії з витягу ніхто брати не хоче,- закон забороняє… Люди добрі! Коли ж ми почнемо себе поважати та перестанемо бути “скотом для забоя?

Ольга 
Июнь 21, 2011 13:07

І ще одна репліка – цим законом Ляпіна та Королевська підклали Януковичу велику свиню. А президенту перш ніж підписувати підсунуті радою “папірці” (бо те,що наші депутани – не помилка!- приймають не має нічого спільного із словом закон) не завадило б спочатку їх прочитати! ГАНЬБА!!! А розробникам треба було також подумати, що ці гроші на витяги будуть забрані із заробітної плати найманих працівників,- зробити це простіше всього ,- і отримуйте те, чого домагалися!!!

еще коментарии
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий