Записи

новости

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» №5044-VI

8

Президент України підписав 01.08.2012 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» №5044-VI (далі Закон), який був ухвалений Верховною радою України 04.07.2012 року. Закон вносить зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон про закупівлі), Господарський кодекс України, Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

Порядок проведення перевірок державних закупівель буде визначатися Кабінетом Міністрів України, а не Головним контрольно-ревізійним управлінням України як це має місце в даний час.

Прийнятий Закон звільняє значну частину державних підприємств від обов’язкового застосування процедур закупівлі під час придбання товарів, робіт, послуг.

Нововведення розповсюджується на казенні, комерційні держані підприємства, комунальні підприємства, господарські товариств з державною часткою понад 50%, об’єднання перелічених суб’єктів.

Застосування процедури закупівлі вказаними підприємствами залишається обов’язковим лише у випадку здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, визначення яких міститься у пункті 4 частини першої статті 1 Закону про закупівлю.

Одночасно виключено умову про обов’язкове проведення процедури торгів підприємствами, які користуються податковою пільгою, отримують пряму чи опосередковану бюджетну підтримку чи звільнені від обов’язку сплачувати заборгованість перед бюджетами, за зобов’язаннями перед фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таким чином, внесені зміни значно звужують коло суб’єктів, які зобов’язані проводити процедури закупівлі відповідно до Закону про закупівлю.

Розширено перелік товарів, робі, послуг на закупівлю яких не поширюється дія Закону про закупівлю.

До таких віднесено наступні предмети закупівлі:

1) укладення трудових договорів;

2) придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно;

3) послуги третейських судів, арбітражів для розгляду та вирішення спорів, в яких бере участь замовник;

4) товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких і туристичних заходів та фестивалів, що мають суспільно-політичне, культурне або історичне значення, терміновість і доцільність проведення яких визначаються актами і дорученнями Президента України чи актами Кабінету Міністрів України;

5) корми для циркових тварин;

6) товари і послуги, необхідні для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;

7) послуги з авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, лікарські і фармацевтичні препарати для збірних команд України;

8) фінансові послуги, які надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів;

9) цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства;

10) освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;

11) послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Закон про закупівлі доповнено положенням про те, що закупівля продуктів харчування та послуг з організації харчування може здійснюватися за скороченою процедурою.

Встановлено додаткові підстави для відміни замовником процедури закупівлі в одного учасника.

До таких, крім зазначених у діючій редакції Закону про закупівлі, додатково віднесено:

1) відмова переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору;

2) відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Змінами виключено з Закону про закупівлі положення про нікчемність договору про закупівлю, укладеного з порушенням строків, визначених даним Законом. Тобто договір, укладений з порушенням строків може бути визнаний недійсним лише за рішенням суду. Положення про оспорюванність договору закупівлі (а не його нікчемність) розповсюджується в тому числі на договори, які укладені до дня набрання чинності коментованим Законом.

Доповнено перелік випадків, за яких допускається зміна умов договору про закупівлю після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі.

До таких випадків належать:

1) узгоджена зміна ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

2) зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок, зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

Варто зазначити, що сам перелік істотних умов договору про закупівлю із Закону про закупівлі виключено, у зв’язку з чим при укладенні договору та визначенні його істотних умов, достатнім буде дотримання загальних вимог Цивільного та Господарського кодексів України щодо істотних умов відповідного виду договору.

Виключено з Закону про закупівлі положення про затвердження Мінекономіки типової форми договору на закупівлю. З цього можемо зробити висновок, що типова форма договорів про закупівлю, затверджена раніше Мінекономіки, після набуття чинності Законом, не є обов’язковою для застосування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Гетманцев Данил
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий