Записи

нормативные акты

Звужені права

background-check-1054067

Як відомо, 19 листопада ц.р. набирає чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) України, який водить до цього невідомий нашій державі новий формат кримінального процесу. Насамперед це стосується скасування стадії порушення кримінальної справи і натомість введення Єдиного реєстру досудових розслідувань.  Так, вже з листопада вся інформація, яка міститься в заявах (повідомленнях) про злочини, заноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що є підставою для початку досудового розслідування. Відповідно скасовується стадія дізнання, в межах якої проводилася перевірка поданої заяви про злочин щодо наявності в ній достатніх даних, які вказують на наявність ознак злочину. Ініціатори прийняття нового КПК України неодноразово зазначали, що це є позитивним моментом, оскільки дозволить забезпечити належну перевірку кожної заяви про злочин. Разом з тим, існує й інша статистика, яка свідчить про те, що лише по 30% поданих заяв порушувалися кримінальні справи, по інших же виносилися постанови про відмову в їх порушенні. В недалекому ж майбутньому всі 100% заяв будуть внесені до реєстру і по всіх них проводитиметься досудове розслідування. Проте слід розглянути проблеми, які виникають вже на стадії реєстрації такої заяви та внесення інформації з неї до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Збір даних

Почнемо з того, що форма такої заяви (повідомлення) про злочин в статті 214 КПК України не встановлена, отже вона може бути як усною, так і письмовою. Зокрема, відповідно до пункту 1.1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69 (Положення про реєстр), усні заяви заносяться слідчим або прокурором до протоколу, який підписується заявником. Разом з тим, якщо заява подаватиметься телефонним чи іншим зв’язком, то заявник не зможе підписати заяву чи протокол та не буде попереджений про кримінальну відповідальність за неправдиве повідомлення про злочин. Більше того, у цьому випадку навіть не буде встановлено та перевірено його особу. В такому разі у слідчого виникає обов’язок протягом 24 годин внести таку заяву (повідомлення) до реєстру та розпочати розслідування, проте достовірність викладеної інформації при поданні усного повідомлення перевірити неможливо. Таким чином, існує ризик подання таких заяв громадянами через сварку, особисту неприязнь, конкуренцію у бізнесі тощо, що відповідно призведе до обмеження прав громадян під час досудового розслідування по фактах, викладених в усних повідомленнях. Існує також проблема змістовної наповненості заяви про злочин. Зокрема, згідно з частиною 5 статті 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вноситься ряд відомостей, зокрема, про: дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела та ряд інших відомостей. . Крім того, в пункті 1.2. розділу 2 Положення про реєстр зазначено, що відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві або повідомленні повинні відповідати вимогам пункту 4 частини 5 статті 214 КПК України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно, а ні КПК України, а ні вказане положення не дають відповіді, яким чином діяти слідчому або особі, уповноваженій на прийняття заяви, якщо окремі дані відсутні в заяві (повідомленні) про злочин. Так, пересічний громадянин України не має знань в галузі правознавства і тим більше кримінального права, а тому зокрема, може не зазначити в заяві про злочин ім’я і по батькові  (обмежившись ініціалами) чи не зможе описати ознаки злочину, як вони передбачені в Кримінальному кодексі України. Отже така заява не відповідатиме встановленим вимогам. Відсутність певної змістовної наповненості заяви фактично призведе до того, що особа, уповноважена на внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, об’єктивно не зможе внести відсутню інформацію в реєстр, а отже не зможе зареєструвати цю заяву. Що робити в такому випадку нове законодавство відповіді не дає. Це питання вирішить практика та досвід, швидше за все такі «неповні» заяви використовуватимуться в оперативно-розшуковій діяльності як орієнтуюча інформація.

Без права оскарження

Скасування стадії порушення кримінальної справи призводить до обмеження ряду прав особи, насамперед, на оскарження рішень державних органів. Так, якщо на сьогодні кримінальна справа порушується за рішенням (постановою про порушення кримінальної справи слідчого чи прокурора), яке відповідно до статті 236-7 чинного КПК України може бути оскаржене до суду, то внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань не передбачає прийняття процесуального рішення в розумінні статті нового 110 КПК України, яке може бути оскаржене особою. При цьому про закриття кримінального провадження виноситься постанова, яка може бути оскаржена відповідно до статті 284 КПК України. Разом з тим, внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань не може бути оскаржене як дії слідчого чи прокурора, оскільки стаття 303 КПК України містить перелік дій та бездіяльності, які можуть бути оскаржені. Також в частині 2 цієї статті зазначено, що скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді. Загальноприйнятою і безспірною є позиція, що з початком кримінального провадження ряд прав особи обмежується, оскільки, насамперед, до особи вже можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження – привід, відсторонення від посади, затримання тощо. Крім того, особа викликатиметься на допит чи залучатиметься для проведення інших слідчих (розшукових) дій (в тому числі, і негласних), що пов’язано з втручанням в приватне життя людини. Таким чином, заміна стадії порушення кримінальної справи на внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань призведе до скасування права громадян на оскарження рішення про початок розслідування, хоча відповідно до статті 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

(Спеціально для «Судового вісника»)

 

Топорецька Зоряна
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий