Записи

налоговое право

Для АТО не облагаем

Для колонки: «Налогообложение» в газете «Юридическая практика»№39

26 сентября 2014 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения благотворительной помощи» от 02 сентября 2014 №1668-VII (далее – Закон №1668-VII). Читать дальше…

Бойко Наталья

Записи

налоговое право

Проблеми впровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість

4

УДК. 347.73

В статті розглядаються проблемні питання запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість в Україні. Автор аналізує норми Закону № 1617-VII, яким вносяться зміни до Податкового кодексу, і приходить до висновку, що в теперішньому вигляді запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість породить значну кількість проблем. Автор вносить власні пропозиції щодо удосконалення норм Закону.

Ключові слова: податок на додану вартість, адміністрування, ПДВ, платники податку Читать дальше…

Макарчук Роман

Записи

налоговое право

Закат западного налогообложения?..

75

Сегодня подданные бельгийского короля работают на государство 215 дней в году, граждане Германии — 200, а Великобритании — 149 дней, что на месяц дольше, чем барщина, которую средневековый европейский крепостной отрабатывал на своего лендлорда

“Свобода производит излишние налоги; результатом излишних налогов является рабство”. Шарль Монтескье Читать дальше…

Гетманцев Данил

Записи

налоговое право

Коментар до Законопроекту №5079

3

“Про внесення змін до Податкового кодексу і деяких інших Законів України (про податкову реформу)”.

Перше, на що потрібно звернути увагу, так це на те, що назва законопроекту не відповідає суті слова “реформа”. Адже остання це прогресивне перетворення чогось на краще. Реформа від анг. “re-” та “form” – зміна форми, змісту певного об’єкту, тобто суттєві зміни в механізмі діяльності певного об’єкту реформи. Проте, проаналізувавши запропонований законопроект доходимо до висновку, що зміни суті понять немає, більше того відбувається механічне “об’єднання” обов’язкових платежів, їх “укрупнення” інколи навіть таких, які  характеризуються  різною суттю  елементів  податку,  що не дозволяє їх  об’єднати в один платіж (наприклад, фіксований сільськогосподарський податок та єдиний податок). Загалом варто констатувати, що запропонована редакція Закону збільшить податковий тиск як на населення, так і на бізнес. Крім того, Законопроект не позбавлений й певних “дрібніших” недоліків, які будуть коментовані нами нижче.  Читать дальше…

Форсюк Вита

Записи

налоговое право

Законопроект № 5043: аналіз окремих неузгодженостей.

5

Згідно із Проектом Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення можливостей для податкової угоди)» № 5043 (надалі – законопроект № 5043) передбачено доповнення розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) підрозділом 92, який регламентуватиме наступну процедуру досягнення податкової угоди: Читать дальше…

Макарчук Роман

Записи

налоговое право

Очередная налоговая реформа

4

Для колонки: “Налогообложение” в газете “Юридическая практика” №38

15 сентября с.г. в Верховном Совете Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие Законы Украины (относительно налоговой реформы)», раскрывший предложения Кабинета Министров Украины по трансформации налоговой системы Украины. Читать дальше…

Форсюк Вита

Записи

интеллектуальная собственность

Пропозиції та зауваження до проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні.

6

29 серпня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності, з метою врахування потреб усіх заінтересованих осіб, оприлюднений попередній варіант проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні (далі – проект Національної стратегії).

В зв’язку з цим, Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрімекс» підготувало ряд зауважень та пропозицій, які повинні бути враховані при підготовці остаточного варіанту Національної стратегії. Читать дальше…

Данильчук Екатерина

Записи

медиа

Почетный президент ЮК Jurimex Данил Гетманцев в своем интервью для газеты «Юридическая практика» рассказал о жизни, любви и юриспруденции.

4

Первый вопрос конечно о том, о чем сейчас нельзя не говорить. О ситуации в стране. Как она повлияла на юридическую практику, на деятельность Вашей компании Jurimex, по праву считающейся одной из самых динамичных на рынке?

То, что произошло в нашем государстве за последний год невозможно рассматривать исключительно в контексте одной организации или даже одной отрасли. Это без всякого преувеличения трагедия, трагедия, коснувшаяся абсолютно всех в Украине, не оставив никого равнодушным, ставшая личной для каждого из нас. Еще в прошлом году в это же время мы все жили достаточно предсказуемой и стабильной жизнью с не всегда справедливыми, но заранее известными правилами. За полгода наша жизнь поменялась полностью. Наша страна, прошлая страна ушла в небытие: политически, географически, конституционно. Мы все уже другие. У нас появилась своя война, своя революция, смерти наших сограждан, которые объединяют нас, своя любовь и своя ненависть, которые, возможно, долгое время тлели в подсознании украинцев, но вырвались наружу в самых непредсказуемых формах… Остался еще фасад, сохранивший внешние очертания прошлой жизни, именно он создает надежду на привычный комфорт у тех, кто готов к самообману.

А чего на самом деле следует ожидать?

Делать какие-то прогнозы достаточно сложно. Ведь многое, если не все, не зависит от нас. К сожалению, за 23 года государственности мы так и не смогли построить сильную и процветающую страну, как, скажем, это удалось в Польше, Чехии, многих других странах. Наша страна слаба и попав в зону непосредственных интересов сверхдержав просто стала ареной их поединка. Нашими руками сверхдержавы меряются своими силами. Бой идет до последнего украинца. К сожалению, многим согражданам не хватает смелости признать это, но мы, юристы, должны смотреть правде в глаза, ведь мы не имеем права на иллюзии.

И все-таки, как выжить юридическому бизнесу в таких сложных условия?

Я вероятно не открою Америку, если скажу, что любой кризис обуславливает увеличение проблем наших клиентов, с которыми они конечно обращаются к нам. Таким образом, юридический бизнес не стоит в первом ряду наиболее подверженных кризису видов экономической деятельности. Во всяком случае, на протяжении последнего полугода мы констатируем увеличение количества проектов, которые ведем. Однако это проекты особого рода. Если раньше мы работали над развитием бизнеса партнеров, то сейчас – над его выживанием. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что волна кризиса, накрывая наших клиентов, не может не ударить по нам, что отображается в первую очередь на платежеспособности партнеров и возможностях заказывать и самое главное оплачивать наши услуги.

Что же вы предпринимаете?

Мы понимаем, что выживать надо вместе. Мы всегда идем на встречу клиенту и принимаем любую удобную для него программу рассрочки либо отсрочки оплаты «до лучших времен». Параллельно мы конечно сокращаем и свои бюджеты, работая над тем, чтобы каждая потраченная нами гривна использовалась максимально эффективно. Здесь важно, чтобы в первую очередь выжил он, и мы для этого должны сделать все возможное.

Вы сокращаете персонал?

Ни в коем случае! Сотрудники любой юридической компании являются ее основным капиталом. Мы очень долго и тщательно отбирали всех наших юристов, с большинством из них мы просто профессионально росли вместе. Поэтому команда Jurimex – это не просто сотрудники, привлеченные на условиях найма, это почти семья! И только вместе мы составляем ту ценность, коей есть Jurimex. Более того, в этом году мы расширили свои программы по стажировке и привлечению к работе в компании молодых специалистов. Мы всегда относились к ним по-особому. Я вообще считаю, что самый большой прорыв в своей карьере человек совершает в возрасте до 25 лет! Именно поэтому мы делаем ставку на молодежь, всячески стимулируем и поощряем их работу, достижения, готовность расти. У нас достаточно просто сделать карьеру и практика показывает, что если молодой человек имеет желание и трудолюбие (а больше, на самом деле, ничего и не нужно), добиться высот в нашей компании можно достаточно быстро. Хотя, не скрою, это требует сил и труда.

А что с Вашей маркетинговой активностью?

Пока мы не рассматриваем какие-либо сокращения нашей работы. Мы продолжаем проведения всех наших многолетних мероприятий. В первую очередь это Форум кабельных вещателей, который состоится в конце года. Ежегодный круглый стол, который мы проводим совместно с «ЮП» по вопросам регулирования земельных отношений в этом году состоится в октябре. Весной, мы первые провели круглый стол по вопросам юридической защиты имущества в Крыму и осенью повторяем наш опыт. Мероприятие пройдет непосредственно на оккупированной территории в октябре. Также у нас на 2014 год было запланировано несколько совместных мероприятий с испанцами, чехами, французами. Они постоянно переносятся из-за политической ситуации в стране, но мы верим, что проведем их еще в этом году. Кроме того, мы, как всегда, являемся партнерами всех основных мероприятий «ЮП». Мы не сократили, а только увеличили наши программы Pro Bono, ведь именно в кризис наша помощь, например, НДСБ «Охмадет» еще более ощутима. Уже в печати наша новая книга о прямых реальных налогах, подготовленная налоговыми студиями Jurimex совместно с Национальной школой судей.

Расскажите о налоговых студиях Jurimex, что это?

Если в общем, налоговые студии Jurimex – это группа налоговых юристов, которые занимаются разработками научно-практических проблем в отрасли налогового права. Костяк группы составляет именно наша налоговая практика, но наши двери открыты для всех желающих, даже студентов. Каждым институтом налогового права занимается отдельная студия, мы вырабатываем общую позицию по определенным спорным вопросам, согласуем и публикуем ее в виде разъяснений. Позднее, наши систематизованные правовые позиции во многом реализуются в серии книг по налоговому, которую мы учредили в прошлом году на 10летие Jurimex. Налоговые студии – это группа специалистов, которые занимаются исключительно налоговой аналитикой. Это не коммерческий проект, мы не продаем наши книги либо разъяснения. Это та лаборатория, где мы синтезируем единое понимание проблем правоприменения и даем свои предложения по улучшению налогового законодательства. Отмечу, что также в июле этого года мы вместе с лидирующими юрфирмами в области налогообложения (EUCON, Arzinger и другие) основали Ассоциацию налоговых консультантов – организацию, объединяющую налоговых юристов и аудиторов. Объединение усилий в таком формате очень перспективно и уже дает свои первые плоды.

Раньше Вы говорили, что любой кризис – это в первую очередь возможность.

Это говорил не я. Это говорили древние китайские мудрецы, я просто повторял. Еще один известный немец говорил, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это бесспорно так. Но есть еще вопрос цены. Цены, которую ты готов заплатить за то, чтобы стать сильнее… Вы знаете, мы пережили кризис 2008 года и по его результатам впервые вышли в топ-20 юридических компаний страны. Мы знали, что для нас кризис – это хорошо. Когда большие и неповоротливые компании теряли, мы приобретали авторитет, знания, клиентов. Я до сих пор считаю, что кризис – самое лучшее время вывода компании на рынок. Но то, что происходит сегодня – война, ежедневные смерти – это не просто кризис. Это, я повторюсь, трагедия, обагренная кровью наших сограждан. Мы можем терять деньги, собственность, даже бизнес, но жизнь человека бесценна, в его смертью погибает целый мир… Мне не хотелось бы стать сильнее вследствие именно такого «кризиса», такой трагедии. Я думаю, все мы в этой войне потеряли и еще потеряем достаточно, чтобы стать другими, сильнее – вероятно, лучше – определенно нет.

Но ведь целью Революции достоинства была существенное, коренное реформирование системы власти. Вы не верите в это?

Я уже говорил, что юрист, как профессионал, не имеет права на иллюзии – слишком много от него зависит – за ним стоят те люди, которые ему доверяют. Мы видим то, что происходит сейчас в сфере реформирования государственной власти и это, честно говоря, не оставляет надежд на изменения к лучшему. Давайте для примера возьмем сферу, с которой работаю я и могу сказать, что знаю ее достаточно хорошо. Финансы. Давайте возьмем хотя бы последнюю убийственную для отрасли инициативу Минфина по реформированию рынка гос.лотерей. О ней много писали специалисты. Предложить реализовать коррупционную схему Азарова, не прошедшую (нашими молитвами) через парламент даже при его не ограниченном админресурсе, после Революции, мог только самый отчаянный реформатор, коим оказалось новое руководство Минфина. А уникальное соединение в одном госбанке банковской и лотерейной деятельности вообще попахивает неудачной шуткой. При чем привлечь к реализации схемы планируют английскую компанию с очень неоднозначной репутацией в сфере лотерей. Что это? О чем думают реформаторы Минфина? Неужели рассчитывают на то, что уничтожаемый ими рынок, переживший всех украинских президентов от Кучмы до Януковича, будет молчать? Или возьмем их же изыскания в сфере налоговой реформы. Чтобы Вас не утомлять только один момент. В обществе существует запрос на уменьшение количества налогов и упрощение системы налогообложения. Запрос понятен. Система сложная. Но она намного проще, чем система налогообложения США или Великобритании, Франции или Германии. Почему обществу просто не объяснить, что отсутствуют простые ответы на сложные вопросы? Что существуют проблемы, которые не решаются просто! У общества же нет запроса на упрощение сложной молекулярной структуры жидких кристаллов? Нет? Почему? Потому, что это не возможно? А возможно «упростить» налоговую систему слив 22 налога в 9, как это предлагает Минфин? Без изменения их структуры, элементов, сущности. Это ли есть упрощение? Или, возможно, реформаторам лучше признаться, что одномоментные налоговые реформы в том виде, о котором о них говорили на Майдане невозможны в принципе, а двигаться следует именно по пути их предшественников медленно, но верно приводя лицо и содержание налоговой системы к лучших европейским образцам, но при этом, в отличие от предшественников, не создавая параллельную налоговой системе государства систему уклонения от налогообложения под «крышей» самого налогового ведомства? Поэтому, если Вы спрашиваете меня о реформах нынешней власти – я скорее пессимист, чем оптимист.

Что же делать?

Рассчитывать только на себя! На самом деле позиция многих моих соотечественников, направленная на то, что государство должно что-либо дать им, как-либо заботиться о них пагубна изначально! На самом деле никакие реформы не принесут благосостояние конкретному гражданину, если он не начнет эти реформы с самого себя. Я убежден, что лучшее участие государства в жизни его граждан это когда оно ему просто не мешает. В этом смысле, мне близка теория «государства – ночного сторожа». Кстати, сегодняшние события показали, что не государство, а именно добровольные союзы граждан (компании, корпорации, просто волонтерские движения) оказались намного более дееспособными в условиях кризиса и войны, чем государство. Именно они несут на плечах бремя содержания своих членов, сотрудников, а иногда просто незнакомых людей. У нас в Jurimex, кстати, открыта программа по трудоустройству беженцев и переселенцев из мятежных областей и АР Крым. На самом деле, эти маленькие и большие сообщества людей и являются сегодня основой любого общества и государства. Поэтому, мой совет – не надеяться ни на кого и рассчитывать только на себя!

А что Вы посоветуете коллегам?

Вообще нам с Вами проще в том плане, что профессия юриста, особенно адвоката не только не предполагает, но и опровергает саму возможность близости к государственной «кормушке». Тот, кто осознанно стал адвокатом понимает, что он будет всегда в оппозиции. Ведь юридическая защита нужна, как правило слабым, т.е. тем, кто в оппозиции. Власть, как показывает практика, начинает беспокоится юридическими тонкостями и нюансами лишь переходя в оппозицию. А нормальный практикующий адвокат из оппозиции не выходит. Мы защищали телеканал ТВі в самые жуткие времена Януковича, когда казалось, что он не уйдет никогда, мы защищали активистов Майдана, которых преследовал режим в последние месяцы своего существования и мы, бесспорно, возьмемся защищать любого, кто будет нуждаться в нашей защите уже при нынешней власти. И дело здесь не в деньгах (активистов мы вообще защищали бесплатно) дело в нашей жизненной позиции, в том какому «богу» мы присягнули один раз и навсегда. Став юристами мы служим лишь Праву в широком понимании этого слова, праву, как системе норм и праву слабого, субъективному праву, которое нарушается. Наши политические пристрастия здесь значения не имеют. Возможно, я говорю несколько пафосно, но так оно и есть!

Гетманцев Данил

Записи

интеллектуальная собственность

Оцифровка книг библиотеками законна.

8

Правда, к сожалению, пока только в Европейском союзе.

11 сентября 2014 года Европейский суд справедливости своим решением утвердил легитимность оцифровывания библиотеками печатных произведений, которые находятся в их фондах, без получения разрешения автора.

Дело рассматривалось в рамках интерпретации Директивы 2001/29/EC о гармонизации некоторых аспектов авторского и смежного права в информационном обществе.

Спор возник между издательством и библиотекой, в котором обжаловались действия последней по переводу печатной книги в электронную форму и предоставлении доступа к ней читателям через специальные терминалы в  библиотеке. Читать дальше…

Оксана Чайковська

Записи

налоговое право

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР ТОП-5 ЛЯПІВ ЗАКОНОДАВЦЯ. За версією Асоціації податкових радників та компанії Jurimex.

6

3 серпня 2014 року набрав чинності Закон України від 31 липня 2014 року № 1621-VІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів” (далі – Закон України № 1621-VІІ), яким, зокрема, встановлено військовий збір. Передумовою внесення змін до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) стала складна політико-економічна ситуація в нашій країні. Читать дальше…

Форсюк Вита