Записи

Уголовное право

Перевірте, можливо Ви в списку Інтерполу “WANTED PERSONS”!

10

Так чи інакше, хоча б кілька разів у практиці кожного адвоката зустрічались питання, в описовій частині яких вживалось поняття ІНТЕРПОЛ, яке, для багатьох, визначається як міжнародна поліція, основною метою діяльності якої є «Connecting police for a safer world» та яка в минулому році відмовлялась виставити «червону картку» відомим колишнім високопосадовцям України.

Однак, коли комусь, хто заробляє на життя більш банально, ніж вирощування та продаж у особливо великих розмірах рослин канабісу, «пощастись» отримати «червону картку» та абсолютно неочікувано після відвідин іноземної країни знайти себе в списку WANTED PERSONS Інтерполу, виникає логічне питання – ЗА ЩО?, а вже потім, відійшовши від шоку, ЩО З ЦИМ РОБИТИ?

Що таке список WANTED PERSONS, INTERPOL Red Notices – «червона картка» Інтерполу та все ж таки, що з цим робити, спробуємо розібратись в даній статті.

1. Перш за все, що таке INTERPOL (Інтерпол)?

Інтерпол є найбільшою в світі міжнародною організацією кримінальної міліції, заснованою в 1923 році, та другою за розміром міжнародною міжурядовою організацією після ООН, зі штаб-квартирою в місті Ліон, Франція.

На сьогоднішній день кількість держав – членів Інтерполу складає 190 країн. Україна є членом Інтерполу з 04 листопада 1992 року.

Вищим керівним органом Інтерполу, який приймає рішення по всім важливим питанням, в тому числі, визначає політику діяльності організації загалом є Генеральна асамблея, яка складається з делегатів, що призначаються країнами-членами.

Виконавчий комітет Інтерполу, 13-ть членів якого обирає Генеральна асамблея, є дорадчим органом, основним завданням якого є контроль за реалізацією рішень, прийнятих на щорічній Генеральній асамблеї.

Очолює Виконавчий комітет Президент, яким в 2012 році, вперше в історії організації, було обрано жінку – представника Франції Мірей Баллестразі.

Поточна робота організації покладена на постійно діючий орган – Генеральний секретаріат, на чолі з Генеральним секретарем.

В структурі правоохоронних органів країн-членів Інтерполу створено Національні центральні бюро (НЦБ), є органами по взаємодії національних правоохоронних органів з НЦБ Інтерполу інших країн і Генеральним секретаріатом Інтерполу. НЦБ Інтерполу в Україні є підрозділом Міністерства внутрішніх справ та виконує роль центрального координаційного центру з розслідування  кримінальних проваджень за участі України та правоохоронних органів Інтерполу.

В розрізі теми даної статті, варто звернути увагу на роботу Комісії з контролю за файлами Інтерполу, основним завданням якої є гарантія, що обробка персональних даних особи, таких як ім’я та відбитки пальців, здійснюється з дотримання захисту фундаментальних прав особи та співробітництва між міліцією на міжнародному рівні.

Важливо, що в 2008 році, після внесення змін до Конституції Інтерполу, Комісію з контролю за файлами Інтерполу було інтегровано у внутрішню правову структуру, чим забезпечено її незалежність в якості офіційного органу організації. Діяльність Комісії з контролю за файлами Інтерполу здійснюється відповідно до нормативної бази, якою регулюється діяльність Інтерполу та окремо затверджених правил (Operating rules of the Commission for the Control of INTERPOL’s files).

Комісія з контролю за файлами Інтерполу є незалежним органом контролю та здійснює три основні функції:

  • Моніторинг відповідності даних, які обробляються Інтерполом встановленим  правилам захисту персональних даних.
  • Надання Інтерполу консультації щодо здійснення будь-яких дій, пов’язаних з обробкою інформації.
  • Обробка запитів на доступ до файлів Інтерполу.

Перелік країн, які є членами Інтерполу, більш детальну інформацію про дану організацію та НЦБ Інтерполу можна дізнатись на офіційному сайті – http://www.interpol.int/en.

Разом з тим, інформацію про Укрбюро Інтерполу можна отримати перейшовши за посиланням http://42827.ncbint00.web.hosting-test.net/.

2. Що таке Red Notice – «червона картка» та як дізнатись чи не віднесено Вас до списку «WANTED PERSONS»?

Так званою «червоною карткою» є повідомлення в електронному вигляді, яке публікується Інтерполом на запит НЦБ Інтерполу окремої країни-члена.

«Червона картка» містить інформацію про розшукувану особу, а саме її ім’я, дату народження, громадянство та фотографію. Разом з тим, до «червоної картки» також включається інформація про протиправні дії, у вчиненні яких особа підозрюється/обвинувачується та за вчинення яких її віднесено до списку «WANTED».

Основним завданням «червоної картки» є з’ясування місця розташування розшукуваної особи та затримання останньої, її арешт або ж обмеження можливості її пересування для видачі (екстрадиції) та застосування до неї належної правової процедури притягнення до відповідальності. Таким чином, «червона картка» інформує перш за все правоохоронні органи країн про те, що правоохоронні органи іншої країни прагнуть заарештувати ту чи іншу особу.

Інформація включена в «червону картку» є доступною для всіх, як представників правоохоронних органів, так і громадян будь-якої країни, та фактично дублюється в списку «WANTED PERSONS», ознайомитись з яким має можливість кожен в спеціальному розділі на офіційному сайті Інтерполу – http://www.interpol.int/notice/search/wanted.

Будь-яка особа може перевірити чи не внесено її до списку «WANTED PERSONS» перейшовши за вказаним вище посиланням, однак ця сторінка містить загальну інформацію про деяких, але далеко не всіх осіб, яким виставлено «червону картку».

Варто відрізняти поняття «Red Notice» від поняття «Diffusion», яке містить ту ж саму  інформацію, що й «червона картка», однак, яка не публікується, надається НЦБ однієї країни НЦБ іншої та циркулює лише внутрішніми каналами Інтерполу.

Інформація про осіб, віднесених до списку «Diffusion» ніколи не розміщується на сторінці Інтерполу.

Відсутність імені особи в списку «WANTED PERSONS» не є стовідсотковою гарантією того, що особі не виставлено «червоної картки» або не внесено до списку «Diffusion».

3. Чи може особа звернутись безпосередньо до Інтерполу для отримання наявності/відсутності інформації про неї?

Якщо особа виявила своє ім’я в списку «WANTED PERSONS» або ж має підозру, що їй виставлено «червону картку», вона може отримати інформацію шляхом надіслання безпосередньо до Інтерполу (Комісії з контролю за файлами Інтерполу) відповідного запиту. Разом з тим, особа має можливість звернутись до Інтерполу з запитом про зміну або ж видалення інформації про неї.

Доступ до файлів Інтерполу є відкритим для громадськості та безкоштовним. Особа, яка звертається із таким запитом не повинна побоюватись того, що цей запит та/або інформацію, зазначену в ньому буде використано міжнародною кримінальною міліцією або судовими органами будь-якої країни учасниці. Відомості про надіслані запити не вносяться до реєстрів/файлів Інтерполу. Збереження конфіденційності не гарантується у разі надіслання запиту на ім’я організації, а не Комісії з контролю за файлами Інтерполу.

Згідно положень статті 8 Операційних правил (Operating rules of the Commission for the Control of INTERPOL’s files) запити про надання доступу до файлів Інтерполу, які отримані організацією передаються на розгляд Комісії з контролю за файлами Інтерполу, навіть, якщо вони не надіслані безпосередньо до останньої.

З метою прискорення і полегшення обробки запитів, варто використовувати спеціально встановленому форму та направляти її на адресу безпосередньо Комісії з контролю за адресою:

The Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CCF)

200 Quai Charles de Gaulle

69006 Lyon

France

Після отримання запиту, Комісія з контролю за файлами Інтерполу здійснює його обробку/перевірку на відповідність вимог щодо прийнятності.

4. Що таке «вимоги щодо прийнятності»?

Комісія з контролю за файлами Інтерполу розглядатиме запит особи лише у випадку його відповідності наступним вимогам:

  • Запит встановленої форми повинен містити оригінальний підпис особи;
  • До запиту має бути додано копію документа, який підтверджує особу, яка звертається.
  • У випадку подання запиту представником, в тому числі законним представником, необхідно додати належно оформлену довіреність та заяву відповідно.

Одночасно, у поданому запиті особа також повинна зазначити причини його подання, пояснити свій інтерес в отриманні доступу до конкретних даних та сформулювати питання про інформацію, яку хоче отримати або дії, які просите вчинити. У разі необхідності підтвердження певних обставин, зазначених в запиті, до нього має бути додано належно оформленні докази.

Всі запити варто поділити на два види, а саме запит про надання інформації, та запит з проханням видалити/змінити інформацію про особу. Форма подання обох видів запитів є однаковою, однак, змістове навантаження запиту з проханням видалити/змінити інформацію про особу, є значно важчим, оскільки потребує спростування інформації, яка стала причиню виставлення Інтерполом «червоної картки» та підтвердження таких даним доказами.

Частіше всього обсяг інформації про нібито вчинення особою конкретного кримінального правопорушення є надто коротким, не містить інформації ні про час, ні про місце вчинення, а тому особа спочатку змушена звертатись до Комісії з контролю за файлами Інтерполу для отримання більш детальної інформації і вже після цього, у разі наявності підстав, ставити питання про її видалення чи зміну.

5. Протягом якого періоду часу особа отримає підтвердження отримання запиту Комісією з контролю за файлами Інтерполу та чи зобов’язана остання надати відповідь особі?

У випадку, якщо запит особи відповідає «вимогам прийнятності», то її буде Комісією з контролю за файлами Інтерполу про отримання останньою такого запиту, його відповідності вимогам та зазначення про майбутнє повідомлення особи про результати обробки запиту.

Згідно з правилами Комісії з контролю за файлами Інтерполу, відповідь такого змісту має надійти особі протягом одного місяця, хоча за практикою такі відповіді зазвичай приходять значно швидше – протягом тижня/двох.

Комісія з контролю за файлами Інтерполу не зобов’язується надавати особі відповіді на надісланий нею запит, оскільки, згідно правил Інтерполу, власниками файлів є НЦБ країни-члена, і з їх згоди може бути надана, розголошена, з метою недопущення порушення принципів національного суверенітету. Разом з тим, якщо запит стосується особи, яка не є запитувачем, то відповідь на нього буде надано лише за наявності згоди особи, яка ж «джерелом інформації».

З огляду на необхідність отримання дозволів, повна відповідь на запит особи може бути надіслана їй через тривалий проміжок часу.

Варто звернути увагу, що у разі доведення запитувачем того факту, що йому відомо про наявність конкретної інформації в файлах Інтерполу, отримання інформації зі сторінки Інтерполу або під час здійснення затримання особи, відповідь на такий запит може бути надана і за відсутності дозволу НЦБ.

6. В який спосіб можна видалити інформацію про особу з файлів Інтерполу?

Кажучи в загальному є три способи, з допомогою яким, можна спробувати видалити інформацію про особу з файлів Інтерполу.

Перший, звернутись зі зверненням безпосередньо до уповноважених органів країни, за запитом яких такі дані про особу було внесено. Варто звернути увагу, що таке звернення  відбувається відповідно до законодавства кожної країни-члена.

Другий, особа може звернутись до органів влади, країни свого проживання з проханням звернутись до Комісії з контролю за файлами Інтерполу із запитом про видалення інформації.

Третій, особисто безпосередньо звернутись до Комісії з контролю за файлами Інтерполу із запитом, в якому просити/рекомендувати видалення інформації про особу.

Варто зазначити, що відсутні обмеження щодо необхідності звернення із запитом до органів всередині країни, перед зверненням безпосередньо до Комісії з контролю за файлами Інтерполу.

При своїй діяльності Інтерпол та Комісія з контролю за файлами Інтерполу суворо дотримуються принципу не вчинення дій залежно від причин політичного, релігійного, військового чи расового характеру.

7. Чи означає видалення інформації про особу зі списку «WANTEDPERSONS», видалення інформації про неї із файлів Інтерполу?

Ні!

Інформація про особу може бути «прибрана», переведена в режим «невидимості» зі списку «WANTED PERSONS» на період розгляду запиту особи.

Належним та єдиним підтвердженням того, що інформацію про особу видалено з файлів Інтерполу є отримання відповідної відповіді.

Загалом вважається, що правила роботи Комісії з контролю за файлами Інтерполу є складними для опрацювання навіть для юристів, як за кількісним, так і якісним критерієм, а тому для досягнення мети, особам радять звертатись до спеціалістів, які належно оформлять для них всі необхідні документи. Важливим при підготовці запитів є критерій точності, надання доказів на підтвердження зазначених в запиті фактів та уникнення загальності формулювань.

В даній статті визначено лише окремі аспекти, які визначають порядок подання запитів до Інтерполу та Комісії з контролю за файлами Інтерполу, вивчення яких сприяє виникненню ще більшої кількості питань, відповідь на які, залежно від обставин кожного індивідуального випадку, буде надано нашими юристами.

Просимо звернути увагу, що дана стаття носить лише інформаційний характер та не є юридичною консультацією, отримати яку Ви зможете за результатами вивчення конкретно Вашої ситуації.

Маркович Виктория
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий