Записи

земельное право

Механізм компенсації відсоткових ставок по кредитам для аграріїв в 2015 році.

1

Спеціально для Юридичної газети 19 травня 2015 року  №  19-20 

Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики) розроблено та опубліковано для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

Необхідність розробки даного нормативно-правового акта обумовлена прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік» від 02.03.2015 року № 217-VІІІ, яким передбачено заходи підтримки сільського господарства шляхом запровадження бюджетної програми 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» з обсягом фінансування 300 млн. гривень.

Вказаний вид підтримки аграріїв передбачено ст. 13 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства», згідно з якою здешевлення кредитів здійснюється в режимі кредитної субсидії та полягає у субсидуванні частини плати (процентів) за використання кредитів, наданих банками в національній та іноземній валюті.

Розроблений міністерством проект постанови покликаний на підзаконному рівні врегулювати механізм надання фінансової підтримки агровиробникам.

Згідно запропонованого документу, одержувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарювання агропромислового комплексу – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

Компенсація надається за кредитами, залученими для покриття виробничих витрат, пов’язаних із закупівлею паливно-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгрідієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю.

З наведеного можна зробити висновок, що право на отримання компенсації має широке коло осіб, що здійснюють господарську діяльність в агропромисловій сфері, а не тільки сільськогосподарські товаровиробники в розумінні податкового законодавства (з визначенням питомої ваги сільгоспвиробництва). Зокрема, це можуть бути і представники суміжних галузей, наприклад виробники комбікормів та ветеринарних препаратів тощо.

Компенсація надається у національній валюті у розмірі нарахованої та фактично сплаченої у поточному році позичальником відсоткової ставки за користування кредитами, зменшеної на 16% та в іноземній валюті у розмірі 6% річних.

Важливо, що компенсація надається на конкурсній основі позичальникам за укладеними договорами за умови, що сума відсотків за користування кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті 30% річних та в іноземній валюті – без обмежень.

Утворюються конкурсні комісії обласними державними адміністраціями. Їх метою є проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення часткової компенсації відсоткової ставки за залученими банківськими кредитами. До складу конкурсних комісій входять представники департаментів агропромислового розвитку, органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції та Державної фіскальної служби, професійних громадських організацій. Комісії очолюються директорами департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

Конкурсні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів. Оприлюднення відбувається після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних призначень, передбачених для здешевлення відсоткової ставки за кредитами.

Позичальники для отримання права на компенсацію подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою та такі документи: копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідку про банківські реквізити позичальника; виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копію фінансової звітності за останній рік; довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів). Відповідальність за достовірність поданих документів до конкурсних комісій несе безпосередньо керівник підприємства.

Варто відмітити, що не надається компенсація позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації та в разі наявності простроченої більш ніж шість місяців заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом України.

Проектом пропонується надавати перевагу позичальникам:

- у першу чергу, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень;

- у другу чергу, які здійснюють діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.

Нарахування компенсації здійснюється за фактом отримання позичальником оплачених за рахунок кредитів товарів, робіт і послуг за наявності відповідних підтверджених документів. Заявка з доданими до неї документами подається за місцем реєстрації незалежно від місця фактичного здійснення господарської діяльності.

Відзначимо, що на сьогодні формально залишається чинною постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів» №794 від 11.08.2010 р., яка розповсюджувалась на аналогічні правовідносини, а також на компенсацію лізингових платежів. Однак враховуючи, що даний акт приймався для врегулювання порядку реалізації різних бюджетних програм в АПК в конкретні бюджетні періоди, на сьогодні ця постанова є неактуальної. Втім, з метою уникнення дублювання одних і тих же правовідносин двома різними нормативно-правовими актами проект Мінагрополітики має містити положення про скасування відповідних норм постанови №794 від 11.08.2010 р.

Загалом розроблений Мінагрополітики проект передбачає порядок здешевлення кредитів, аналогічний до визначеного вказаною постановою №794. До відмінностей слід віднести періодичність засідання конкурсних комісій (раніше засідання конкурсної комісії проводилися не рідше ніж два рази на місяць, то тепер їх планується проводити, не рідше одного разу на місяць). Також звертає на себе увагу зміщення акцентів з першочергової підтримки агровиробників – як було вказано вище, проектом пропонується надавати перевагу малим підприємствам та тваринницьким комплексам молочного напрямку.

Проектом передбачається, що перше засідання конкурсної комісії має проводитись 1 липня поточного року. Проте чи стане запропонований проект нормативно-правовим актом у вказані терміни, покаже час. З урахуванням, що бюджетна програма зі здешевлення кредитів аграріям запроваджена ще в лютому 2015 року, наразі спостерігається досить типова ситуація, коли норми закону не реалізуються (є мертвими) протягом тривалого часу у зв’язку з відсутністю підзаконних нормативних актів, що деталізують виконання таких норм.

Готовкина Кристина

оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий