Записи

фармацевтика

Щодо ПДВ на екстемпоральні лікарські засоби

red pills filled with hearts in close-up view and depth of field

Поза увагою законодавців вже довгий час залишається ситуація щодо зменшення ставки податку на додану вартість до 7% операцій з постачання на митній території України екстемпоральних лікарських засобів, тобто лікарських засобів, що вироблені (виготовлені) в аптечних умовах за рецептом лікаря для конкретного пацієнта або за замовленням (вимогою) лікувально-профілактичного закладу, та внутрішньоаптечні заготовки.

Ще в період дії норми п. в) ст. 193.1 ПК України, що була додана з прийняттям Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» № 1166-VII від 27.03.2014 року, законодавець ніби то задекларував, що ставка ПДВ в розміри 7% застосовується і до операцій з постачання лікарських засобів, в тому числі аптечними закладами, але не врахував той факт, що лікарські засоби, котрі виробляються аптечними закладами в силу абз 2 п. 1 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів не підлягають державній реєстрації, а отже не вносяться до Державного реєстру лікарських засобів. Таким чином, екстемпоральні лікарські засоби вже не відповідають одному з двох критеріїв, які визначав п в) cт. 193.1 ПК України та які дозволяли б застосовувати до операції з постачання лікарських засобів ставки податку ПДВ в розмірі 7%, а саме наявність їх Державному реєстрі лікарських засобів. Тобто, у відношенні до оподаткування ПДВ за ставкою 7% операцій з постачання екстемопоральних лікарських дана норма не мала практичного застосування.

В подальшому і ДФСУ у своєму листі від 30.03.2015 р. №6490/6/99-99-19-03-0275 повідомила, що для застосування ставки податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, такі препарати мають бути: дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів. Якщо під час здійснення таких операції не дотримано хоча б однієї із зазначених умов,такі операції оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

Далі Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» від 10.04.2014 р. № 1200-VII п.в) ст. 193.1 ПК України був викладений в новій редакції, відповідно до якої постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України і постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, застосовуються ставка податку ПДВ в розмірі 7%. Знову ж таки, законодавець навмисно чи ні оминає можливість застосування до операцій з постачання екстемпоральних лікарських засобів ставки ПДВ в розмірі 7 %. А насправді страждають від цього лише кінцеві споживачі. Оскільки сама суть ПДВ зводиться до того, що наявність цього податку не впливає на рентабельність самого бізнесу – ні виробників, дистриб’юторів, ні аптек, адже сплачує його саме кінцевий споживач. Враховуючи той факт, що наразі більшість ліків на нашому ринку є імпортними, то значне коливання курсу валюти в першу чергу відобразилися на їх вартості і купівельній спроможності населення. Ліки ж які виробляються в аптеках розраховані на соціально незахищені верстви населення, і наявність ПДВ в розмірі 20% на операції з постачання таких ліків, ні в якому разі не відображається на збільшенні їх виробництва та зниженні чи, хоча б, встановлення стабільності в ціні. Окрім того, перевагою екстемпоральних лікарських засобів є виключення їх підробки, індивідуальне дозування та склад, що визначаються рецептом, виписаним лікарем. Також до таких ліків не застосовується торгові націнки, спрямовані на покриття витрат на реєстрацію, виробництво упаковки, рекламу тощо.

Ініціативу в свої руки взяли фахівці, що входять до складу експертної робочої групи з дерегуляції фармацевтичного напрямку і запропонували відповідні зміни до Податкового кодексу України. Дані ініціативи наразі розміщені на сайті МОЗ для громадського обговорення.

Як же саме бачать майбутню редакцію п. в) ст 193.1 ПК України експерти? Існуючий абз. 1 підпункту в) пункту 193.1 ст. 193 ПК України планують доповнити реченням наступного змісту: «…та тих, що виготовляються аптечними закладами за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-профілактичних закладів, дозволених МОЗ до застосування діючих та допоміжних речовин, а також медичних виробів, які включено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, та медичних виробів і допоміжних засобів, щодо яких складено декларацію, або видано сертифікат, або складено заяву щодо медичних виробів особливого призначення, або заявку щодо медичних виробів для діагностики in vitro, призначених для оцінки характеристик, згідно з вимогами відповідних технічних регламентів». Таким чином, з включенням даних змін ПК України, аптечні заклади, що виробляють екстемпоральні лікарські засоби зможуть застосовувати до операцій з їх постачання ставку ПДВ в розмірі 7%. Дані зміни позитивно вплинуть на динаміку виробництва лікарських засобів з умовах аптеки, що в свою чергу позитивно відобразиться на забезпечені соціально доступними лікарськими засобами населення.

Окрім того, як видно з запропонованих змін, планується також дозволити застосовувати ставку ПДВ в розмірі 7% і до медичних виробів, які включено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, та медичних виробів і допоміжних засобів, щодо яких складено декларацію, або видано сертифікат, або складено заяву щодо медичних виробів особливого призначення, або заявку щодо медичних виробів для діагностики in vitro, призначених для оцінки характеристик, згідно з вимогами відповідних технічних регламентів. Дані зміни внесені з врахуванням надбань європейської практики в сфері оподаткування, що приближує нас до європейських стандартів та реалізації взятих на себе зобов’язань в сфері нормотворення.

Ивахненко Юлия

оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий