Записи

нормативные акты

Місце М-Тесту в процесі підготовки аналізу регуляторного впливу нормативно-правового акту

87

З 15 березня 2016 року при підготовці аналізу регуляторного впливу до розробленого регуляторного акту, положення якого будуть зачіпати інтереси суб’єктів малого підприємництва,

Так, 15 березня 2016 року набуває чинності Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1151  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308». Постановою визначається нова методика обраховування витрат малого бізнесу на виконання державного регулювання, так званий М-Тест. Методика встановлює вимоги до проведення аналізу впливу регуляторного акта, проект якого розроблений регуляторним органом та є обов’язковою до застосування державними органами всіх рівнів (крім Національного банку). Але варто зазначити, що враховуючи велику кількість громадських робочих груп, які створенні при державних органах та працюють над розробленням підзаконних нормативно-правових актів, а також супровідних документів до них (аналізом регуляторного впливу в тому числі), незалежних експертів, юристів, що залучені до процесу нормотворення, дану методику змушені будуть опанувати не тільки посадовці.обов’язково необхідно проводити М-Тест.

М-Тест розроблений та буде запроваджений на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Порядку денного асоціації між Україною та ЄС та відповідно до норм європейського законодавства, зокрема Small Business Act “Think small first”.

Суттєвим є те, що М-Тест починає застосовуватись тоді, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливатиме регуляторний акт, перевищує 10 відсотків. Зазначимо, що М-Тест є лише однією з частин аналізу регуляторного впливу нормативно-правового акту та зачіпає лише такий показник, як витрати малого підприємництва. Решта показників, а саме вигоди та витрати держави, вигоди бізнесу, вигоди та витрати громадськості, також підлягають окремому аналізу, як і раніше.

М-Тест складається з таких процесів:

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Під консультаціями мається на увазі публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо).

2.  Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі).

В даному розділі зазначається питома вага суб’єктів мікро- та малого підприємництва, на яких піднята нормативно-правовим актом проблема справляє вплив.

Дані, на основі яких зроблені висновки та розрахунки, передбачені 1 та 2 пунктом процесів М-Тесту повинні бути отриманні з відкритих джерел, доступні для зацікавлених осіб для їх перевірки. Тобто, необхідно зазначати джерела походження даних, контакти осіб, які були залучені як експерти чи залучені в опитуванні.

 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Розрахунок здійснюється за перший рік, наступний та за п’ять років. В розрахунок включаються всі можливі витрати суб’єктів мікро- та малого підприємництва, які вони можуть понести при впровадженні вимог певного нормативно-правового акту. Зокрема, але не виключно: придбання обладнання, витрати на його обслуговування, грошова оцінка часу, потраченого на отримання необхідної інформації, подачі даних, звітування тощо. За основу розрахунків беруться стандартні бізнес-процеси стандартних  суб’єктів мікро- та малого підприємництва у стандартній ситуації.

В даному процесі також оцінюються бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

4. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

В даному розділі на основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються певні компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікро- підприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів).

Результати проведеного М-Тесту оформляються відповідно до Додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Ивахненко Юлия
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий