Записи

государственные органы

Як отримати дозвіл на концентрацію за новими правилами

6

Спеціально для видання Юридична газета №33(531)

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ), офіційна публікація розпорядження АМКУ «Про затвердження Положення про узгоджені дії та Положення про концентрацію» відбудеться 19 серпня 2016 року в Офіційному віснику України № 63, відтоді воно і набере чинності.

Представники бізнес-спільнот та юристи очікують на суттєві позитивні зрушення в процедурі отримання дозволу АМКУ на концентрацію. В цілому, нове Положення про концентрацію покликане забезпечити можливість зосередитись на якісному дослідженні впливу концентрацій на ринки. Серед основних механізмів Положення, що повинні сприяти досягненню цієї мети, – розподіл концентрацій на 2 категорії.

І категорія

Концентрації, що потенційно не мають значного впливу на економічні ринки України та не можуть тягнути за собою монополізацію, в розумінні п. 3 розділу 1 Положення про концентрацію. До таких АМКУ відносить концентрації, які відповідають одній із наступних ознак:

- лише один учасник концентрації здійснює діяльність на території України;

- сукупна частка учасників концентрації на одному і тому самому товарному ринку не перевищує 15 відсотків;

- частки або сукупні частки учасників концентрації не перевищують 20 відсотків на товарних ринках, на яких реалізується продукція (товари, роботи, послуги), без придбання або реалізації якої господарська діяльність будь-якого іншого учасника концентрації є неможливою.

За таких умов, більшість концентрацій будуть потрапляти до цієї категорії, незважаючи на те, що фінансові показники їх учасників перевищуватимуть пороги, встановлені п. 1 розділу 5 цього Положення. Дозвіл на здійснення таких концентрацій видаватиметься АМКУ за спрощеною процедурою.

Для отримання дозволу на концентрацію за спрощеною процедурою АМКУ, по-перше, вимагатиме від заявників мінімум документів, а саме:

1) заяву за встановленою формою;

2)  документ, що підтверджує сплату збору за її подання (платіжне доручення на перерахування збору з позначкою установи банку або квитанція);

3) схему відносин контролю учасників до концентрації та схему зміни відносин контролю внаслідок концентрації;

4) копії документів, що підтверджують обставини щодо фінансових аспектів концентрації;

5) копії довіреностей щодо призначення та уповноваження представника;

6) документи щодо змісту концентрації, залежно від виду концентрації відповідно до

7) клопотання про розгляд заяви за спрощеною процедурою.

По-друге, розгляд таких документів триватиме не більше 25 днів з моменту їх надходження до АМКУ.

Безумовно, «спрощений» підхід до розгляду заяв допоможе заощадити час та витрати учасників концентрації, в тому числі на юридичний супровід цих процесів в АМКУ, а останньому – ефективно використовувати власні ресурси.

ІІ категорія

Учасники тих концентрацій, які не відповідають зазначеним вище ознакам, змушені будуть іти шляхом більш складним та отримувати дозвіл АМКУ за загальною процедурою.  Таким учасникам доведеться докласти чималих зусиль, аби довести, що запланована концентрація не призведе до обмеження конкуренції на конкретному ринку.

Визначальну роль у зверненні учасників концентрації до АМКУ відграватиме економічне обґрунтування такої концентрації. На відміну від попереднього, нове Положення про концентрацію встановлює чіткі та жорсткі вимоги до змісту цього документу, яке повинно містити детальну та ґрунтовну характеристику задіяних ринків, їх учасників та тенденцій, що відбуваються на них. На цьому етапі підготовки документів доцільним буде залучення відповідних спеціалістів з дослідження та аналізу ринків, адже зрозуміло, що відтепер ресурс Держстату та інші відкриті джерела інформації, які раніше активно використовувались для підготовки есе на тему економічного обґрунтування концентрацій, зараз навряд чи допоможуть.

Між тим, варто зауважити, що посилення вимог до змісту економічного обґрунтування, хоч і ускладнить підготовку пакету документів для заявників, однак допоможе нарешті трансформувати формалізований підхід АМКУ до вивчення наслідків концентрацій, який раніше мав місце, у процес аналітичний, яким він апріорі мав бути.

Окрім економічного обґрунтування заявники концентрацій, що підуть за загальною процедурою отримання дозволу, додатково до документів, подання яких передбачено «спрощенцям», повинні будуть надати АМКУ:

-  відомості про концентрацію, за формою додатку № 3 Положення;

- розрахунок показників учасників концентрації;

- копії установчих документів об’єднань, якщо до таких входять учасники концентрації, що господарюють на задіяних товарних ринках;

- копії документів для ідентифікації заявників;

- пакет документів щодо учасників-нерезидентів.

Розраховувати на отримання дозволу на концентрацію за загальною процедурою заявник може, як правило, через 45 днів після подачі документів. Якщо ж органи АМКУ порушать справу про концентрацію, очікувати на рішення можна ще близько 5 місяців в кращому випадку.

Інформація з обмеженим доступом

Говорячи про нововведення, які містить Положення про концентрацію, варто приділити особливу увагу питанню про захист конфіденційної інформації. Раніше, як відомо, заявники не часто стикалися з відмовою органів АМКУ у задоволенні їх клопотань про закриття інформації. Проте, з набранням чинності нового Положення ситуація дещо зміниться не на користь заявників. І справа навіть не в самому Положенні, а в курсі на забезпечення відкритості та прозорості діяльності, який прийняв АМКУ в рамках «антимонопольної реформи».

Відповідно до вимог розділу 13 нового Положення про концентрацію особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов’язана зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом, та надати обґрунтування щодо віднесення цієї інформації до інформації з обмеженим доступом. До того ж АМКУ буде проводити консультації з такими особами з метою:

- з’ясування підстав для віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом та можливості зняття особою такого статусу з наданої нею інформації;

- визначення можливості надання особою неконфіденційної версії документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист;

- з’ясування шкоди, яка може бути завдана особі оприлюдненням такої інформації, для встановлення співвідношення ризику-користі від закриття такої інформації;

- щодо змісту інформації, яка все ж може бути оприлюднена.

Відтак, заявники не зможуть обійтись загальними фразами з приводу можливих негативних наслідків, що може спричинити публікація певних даних про учасників концентрації, як це було раніше. Їм доведеться доводити та обґрунтовувати гостру необхідність закриття мало не кожного слова чи цифри, що міститься в документах, поданих разом із заявою до АМКУ.

Розкриваємо бенефіціарів

Нове Положення про концентрацію вимагає від заявників розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників усіх суб’єктів господарювання – учасників концентрації.

Відповідно до пункту 3 розділу 1 Положення кінцевим бенефіціарним власником є фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. При цьому, кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Пункт 20 розділу 10 Положення уточнює, що подання інформації про бенефіціарів вимагається тільки стосовно безпосередніх учасників, тобто тих, які мають намір набути контроль, та щодо яких такий контроль набувається (учасники, передбачені у підпунктах 1 – 4 пункту 1 розділу ІІІ Положення). Така ж вимога міститься і в п. 1 додатку № 3 до Положення, який просить заявників вказати учасників концентрації, зазначених у підпунктах 1 – 4 пункту 1 розділу ІІІ Положення про концентрацію, їх бенефіціарних власників, а також усіх юридичних та фізичних осіб, які входять до складу учасників концентрації.

Однак пункт 2 додатку № 4 до Положення про концентрацію, який визначає зміст заяви, що подається за спрощеною процедурою, зобов’язує при поданні інформації про юридичних та фізичних осіб, що входять до складу учасників концентрації, вказувати, в тому числі, їх бенефіціарних власників. Відтак, виникає питання, чим зумовлене таке дискримінаційне навантаження на «спрощенців».

Зауважимо, що за відсутності інформації про бенефіціарних власників суб’єктів господарювання – учасників концентрації заява не буде прийнята до розгляду, а справа про концентрацію буде закрита без прийняття рішення по суті.

Консультації з органами АМКУ

Слід сказати, що інститут консультацій між заявником та органами АМКУ також є одним із найбільш важливих кроків до забезпечення відкритості його діяльності. Варто віддати належне АМКУ, адже для запровадження такого інституту на практиці останній не став чекати вступу в силу нового Положення про концентрацію. На сьогодні багатьом вже вдалось оцінити переваги, які отримали заявники завдяки проведеним консультаціям.

Так, Положення про концентрацію передбачає, окрім згаданих вище консультацій щодо закриття інформації, консультації щодо:

-  інформації та документів, які є необхідними для розгляду відповідної заяви, у тому числі для розгляду за спрощеною процедурою;

-  виправлення можливих недоліків у поданій заяві протягом 15 днів з моменту подання документів;

- надання учасниками концентрації пропозицій про зобов’язання, які готові взяти на себе учасники концентрації, що усувають відповідний негативний вплив концентрації на конкуренцію та дозволяють органу Комітету прийняти рішення про надання дозволу;

- узгодження необхідних зобов’язань та вимог, якими обумовлюватиметься рішення органу Комітету про надання дозволу.

У будь-якому разі в повній мірі оцінити всі зміни у процедурі отримання дозволу на концентрацію за новим Положенням можна буде трохи згодом, пройшовши цей шлях на практиці. Першопроходьцям буде найважче, але їм респект.

Полищук Мария
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий