Записи

интернет

[FAQ] Як зареєструвати доменне ім’я і жити з цим далі?

1

У кожного комп’ютера, який підключений до інтернету, є унікальна ІР адреса. За допомогою ІР адреси встановлюється контакт з іншим комп’ютером у мережі. Виглядає вона приблизно так: «62.244.16.181».

Навіщо тоді потрібні доменні імена?

Для зручності користувачів. Машини працюють лише із цифрами, проте цифри сприймаються і запам’ятовуються важче, ніж слова.

Згодом вони набули ще зворотного значення. У реальному світі почали ідентифікувати підприємців, які працюють онлайн, відповідно до їх доменних імен, як-от: AmazonGoogleRozetka і тд. 

Сайт і домен - одне й теж?

Ні. Сайт (веб-сторінка) – документ, який Ваш ПК отримує у відповідь на запит до машини, що ототожнюється з певним доменним ім’ям (адресою веб-сайту).

Як працює система доменних імен?

Якщо ІP адреси – це номери телефонів, то записною книжкою буде система доменних імен, котра автоматично співвідносить текстові назви сайтів та їх ІР адреси.

Зберігання та ведення файлу з єдиним списком усіх імен та відповідними їм ІР адресами потребувало б залучення колосальних ресурсів. Через це список поділений на частини, за збереження яких відповідає певний сервер. Щоб було можливо знайти шлях до відповідної частки списку, і потрібні рівні системи доменних імен.

Детально і доступно тут.

Хто відповідає за роботу всієї системи?

Відсутня людина чи організація, яка б одноособово здійснювала керівництво всіма рівнями системи доменних імен. Існує чітка ієрархія, де кожен відповідає за функцію адміністрування або реєстрації у своїй власній доменній зоні. До неї входять ІСANN, адміністратори, оператори реєстру і реєстратори.

Хто стоїть на верхівці піраміди?

ICANN − міжнародна неприбуткова приватна організація, що розташована в США та діє від імені і в інтересах всіх користувачів інтернету. Вона здійснює контроль за присвоєння ІР адрес та доменних імен, а також управляє кореневим сервером і системою імен доменів верхнього рівня.

До речі, з 1 жовтня цього року уряд США більше не вправі впливати на діяльність ICANN.

Як щодо інших елементів ієрархії?

Адміністратор – організація, якій ICANN передала право управляти доменом верхнього рівня. До його повноважень належить розробка правил реєстрації і користування доменних імен в домені, затвердження Технічного регламенту, розробка пропозицій щодо Порядку розв’язання доменних спорів в домені і тд. Тобто все, що пов’язано із управлінням, а не технічною стороною.

Сьогодні адміністратором в зоні .UA є ТОВ «Хостмастер».

Оператор реєстру – юридична особа, яка на противагу адміністратору здійснює технічне обслуговування реєстру домену верхнього рівня та інших автоматизованих систем, задіяних у обслуговуванні доменних імен. Також приймає запити на реєстрацію домену, внесенні даних до реєстру і в подальшому публікує інформацію про знаходження домену.

До кого ж звертатись за реєстрацією домену?

Послуги з реєстрації та обслуговування доменних імен надає реєстратор. Реєстратор є комерційною установа, що акредитована ICANN, має договір з оператором реєстру домену щодо підключення до системи реєстрації. Він той, хто контактує із заявниками, надаючи їм можливість внести дані до системи доменних імен.

Повний список акредитованих реєстраторів.

Чи є якісь обмеження при виборі доменних зон?

Існують домени, які створені для користування виключним колом осіб. Про застереження адміністратори зазначають у правилах користування й реєстрації доменів. Обмеження бувають щодо:

1. Торгових марок.

Більше стосовно торгових марок і доменів другого рівня в зоні .UA буде далі. Цікаво, що згадана умова відноситься до обмеженого кола доменів верхнього рівня країн, зокрема у Європі лише: .MC (Монако), .AD (Андорра) та нас (.UA).

2. Окремих закладів.

Домени успішно делегуються в зонах .GOV.UA та EDU.UA лише державним і освітнім закладам відповідно.

3. Діяльності.

Міжнародна зона .AERO доступна винятково представникам авіа індустрії, .TRAVEL – представникам туристичної сфери, .LAW – кваліфікованим юристам, .INT – міжнародним організаціям, та деякі інші зони.

4. Території.

Наприклад, в зоні IT дозволено реєструвати резидентів або юридичних осіб із представництвом на території Італії. Аналогічні вимоги у зонах .EU, .ASIA, .US, .DE (Німеччина), .FR (Франція), .COM.CN (Китай) і тд.

У всьому іншому Ви вільні при виборі доменної зони. Домен .ORG призначався некомерційним організаціям, але зараз відкритий для реєстрації усіма бажаючими. Ніхто не анулює реєстрацію за умови провадження комерційної діяльності за доменом другого рівня у цій зоні.

Які ж обмеження у доменній зоні .UA?

Домени другого рівня зони .UA реєструються виключно на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг. Якщо власник торгової марки та домену різні особи, то необхідно надати ліцензійну угоду про передачу прав на використання товарного знаку. Звертаю увагу, що абревіатури торгових марок не є знаками для товарів та послуг, тобто ТМ «Київський завод вироблення спеціального металургійної продукції» не тотожна ТМ «КЗВСМП».

Через це реєстраціє затягується на 4 місяці і більше. Гарною альтернативою стануть доменні зони .COM та .COM.UA.

Які символи і слова можуть бути використанні в доменному імені?

В домені можна використовувати літери, цифри і дефіс ( – ). Домен не може починатись або закінчуватись на дефіс. Прописувати два дефіси поспіль в 3-й та 4-й позиціях імені також заборонено.

Літерам не обов’язково належати до латинського алфавіту. З 2012 року ICANN оголосило про залучення нової техніки й відкриття реєстрації доменів на кирилиці, китайських ієрогліфах, тощо.

Абсолютно неважливий регістр. jurimex.ua та jUrImEX.uA вважаються одним доменним ім’ям, але для зручності домені імена записують з нижнім регістром.

Який максимальний розмір доменного імені?

Максимальна кількість символів в доменному імені (включаючи піддомени, крапки та імена зон) обмежена 255 знаками, а довжина домену (між роздільними крапками) не може перевищувати 63 знаків. Обмеження встановлені стандартом RFC 1035, зате лімітів щодо кількості рівнів домену нема.

Як реєструється домене ім’я?

Процедура проста і складається з наступних кроків:

1.Звернення із заявою особи, що бажає зареєструвати домене ім’я, до реєстратора

2.Реєстратор перевіряє правильність інформації заявника, якщо все вірно, то вносить запис про новий домен (делегування домену).

3.Реєстратор передає дані, вказані у заяві, до оператора реєстру, що формує базу даних домену верхнього рівня.

4.Оновлення серверів системи доменних імен.

Як подати заяву до реєстратора?

Найбільшого поширення набуло заповнення електронної форми онлайн на сайті реєстратора. Правила реєстрації доменів в окремих зонах (в основному стосується територіальних доменів верхнього рівня країн) закріплюють зразок заяви і додаткові документи для підтвердження відповідності спеціальним умовам реєстрації доменів.

Так зразок листа передбачений у Тимчасових правилах реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР.

Скільки часу триває реєстрація?

Весь процес займає від декількох хвилин до сорока восьми годин. Після на Ваше ім’я буде зареєстровано домен. Послуга вважається наданою з моменту внесення даних про ім’я у реєстр домену верхнього рівня його оператором. При реєстрації створюється аккаунт, за допомогою якого Ви будете керувати доменом. На нього має прийти повідомлення про благополучну операції. Достеменно перевірити успішність та час реєстрації є можливість за допомогою протоколу WHOIS.

Після Ви зможете користуватись власним доменом, при бажані створювати піддомени третього і наступних рівнів (дані про них будуть зберігатись на Ваших серверах).

Чим підтверджується реєстрація домену?

Підтвердженням факту реєстрації домену є договір про надання послуг між заявником й реєстратором. Проблема в тому, що ніхто ніколи його не підписує і не має в паперовому вигляді. На практиці послуги надаються згідно з публічним договором, а паперовий варіант надається лише при необхідності на вимогу клієнта.

Окремі реєстратори видавати свідоцтва про реєстрацію чи інший акт.Намагайтесь оминати реєстраторів або реселлерів, що відмовляються надати примірник договору або свідоцтво. Скоріш за все, домен реєструється на їх ім’я, а не заявника.

Яка користь від свідоцтв, які видає реєстратор?

Одразу скажу, що свідоцтво не встановлює Ваше право на доменне ім’я. Через неврегульованість питання посвідчення права на домени реєстратор, щоб якось це згладити, за своїм побажанням надає свідоцтва, які не породжують для нього ніяких нових обов’язків. Цим папірцем реєстратор просто визнає, що конкретний клієнт звертався до нього за реєстрацією певного домену, а він у відповідь надав йому ці послуги.

Про інформацію, яку реєстратор зобов’язаний надати клієнту, описано у Розділі 9 Угоди про акредитацію.

Тепер доменне ім’я належить мені назавжди?

Нажаль, відповідь – ні. Доменне ім’я передається на період від одного до десяти років залежно від правил зони й вибору заявника. Після спливу строку реєстрацію необхідно продовжити на новий період. Чим довший проміжок часу, тим більша буде плата за реєстрацію / продовження дії на новий період.

Куди оскаржити порушення реєстратором своїх обов’язків?

В першу чергу спробуйте врегулювати конфлікт із реєстратором шляхом переговорів.

Коли реєстратор злісно не виконує свої повноваження, то є варіант направлення скарги до адміністратора або державних органів із захисту прав споживачів. В крайньому випадку звертайтесь до суду.

Повноваження ICANN мають технічний характер і не передбачають вирішення індивідуальних скарг користувачів. Корпорація відстежує подібні скарги тільки для виявлення тенденцій.

Голод Александр
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий