Записи

налоговое право

Перехід c/г підприємств на загальну систему сплати ПДВ

istock-000006463347medium-700x460

Спеціально для видання «Юридична газета» № 2-3

З 01 січня 2017 року спеціальний режим оподаткування ПДВ сільськогосподарських підприємств скасовується, оскільки відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу ХІХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) з 01 січня 2017 року стаття 209 ПК України визнається такою, що втратила чинність.

Порядок переходу сільськогосподарських підприємств на загальну систему оподаткування ПДВ визначається пунктами 49-51 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України. Крім того, ДФС України було видано лист № 8/7/99-99-15-03-02-17 від 03.01.2017 року (далі – Лист), у якому були надано відповідні роз’яснення такого переходу.

Порядок переходу на загальну систему оподаткування ПДВ

Усі сільськогосподарські підприємства, які були суб’єктами спеціального режиму оподаткування ПДВ, на підставі відповідного рішення контролюючого органу виключаються з реєстру суб’єкта спеціального режиму оподаткування та переходять на загальний режим оподаткування ПДВ. При цьому, будь-якої додаткової заяви про такий перехід сільськогосподарським підприємствам попередньо подавати не потрібно.

Податкова декларація з ПДВ та уточнюючі розрахунки

Крім того, у Листі було вказано, що починаючи із податкової звітності за перший звітній період 2017 року сільськогосподарські виробники подають виключно податкову декларацію із позначкою «0110» (форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 року №21), де відображаються розрахунки з бюджетом за усіма операціями відповідного платника. Отже, фактично, за грудень або IV квартал 2016 року (останній звітній період у якому застосовувався спеціальний режим) платниками ще подаються декларації з ПДВ із позначками 0121-0123, 0130.

Від’ємне значення з ПДВ, задеклароване сільськогосподарським підприємством за операціями з постачання сільськогосподарських товарів та послуг за грудень 2016 року/четвертий квартал 2016 року,  переноситься із декларації по ПДВ з позначкою 0121 – 0123, 0130 до до рядку 16.1 податкової декларації з ПДВ з позначкою 0110 за січень 2017 року (перший звітній період поточного року).

Крім того, контролюючим органом було звернено увагу на те, що з 01 січня 2017 року уточнюючі розрахунки, в тому числі до декларації з позначками 0121-0123 будуть подаватися за формою уточнюючого розрахунку до декларації з позначкою 0110, оскільки відповідно до пункту 50.1 статті 50 ПК України платник податків надсилає уточнюючий розрахунок до податкової декларації за формою чинною на час подання уточнюючого розрахунку. При цьому, ДФС України зазначає, що у разі збільшення позитивного значення з ПДВ за результатами подання уточнюючого розрахунку до декларації за періоди до 01 січня 2017 року, то таке позитивне значення слід сплатити до бюджету у повному обсязі відповідного до норм ПК України, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.

Податкові накладні та розрахунки коригування

Відповідно пункту 49 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року. Починаючи з 16 січня така реєстрація здійснюватися не буде.

Закриття додаткових електронних ПДВ-рахунків

Додаткові електронні ПДВ-рахунки повинні бути закриті після проведення розрахунків з бюджетів за деклараціями з ПДВ із позначками 0121 – 0123 за результатами останнього звітного періоду 2016 року:

1) для платників, які застосовували місячний звітний період – починаючи з 31 січня 2017 року;

2) для платників, які застосовували квартальний податковий період – починаючи

Разом з тим, нагадуємо, що з 01 до 13 січня 2017 року додаткові електронні ПДВ-рахунки були заблоковані ДФС України. Причиною такого блокування була нечіткість формулювання змін до ПК України, що були внесені Законами України № 1791-VII від 20.12.2016 року та № 1797-VII від 21.12.2016 року.

Так, додаткові електронні ПДВ-рахунки використовувалися для застосування пільги сільськогосподарськими підприємствами, суб’єктами спеціального режиму оподаткування ПДВ, що встановлювалися пунктом 209.7 статті 209 ПК України. Вищезазначене положення пункту 209.7 статті 209 ПК України втратило чинність з 01.01.2017 року, а отже у вищезазначених платників ПДВ відсутні підстави для застосування пільг, які надавалася сільськогосподарським підприємствам виключно до 2016 року, шляхом здійснення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування через додаткові електронні ПДВ-рахунки.

На завершення варто зазначити, що замість скасованого спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарські підприємства мають право на отримання бюджетної дотації відповідно до статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Нечай Мирослава

оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий