Записи

новости

Встановлено «розмір щорічних внесків адвокатів

123257

Положеннями статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування – утримання органів адвокатського самоврядування здійснюється в тому числі з й за рахунок щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

Нагадаємо, ще в 2012 році Установчим з’їздом адвокатів України, в межах повноважень закріплених статтею 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» було визначено верхню межу розміру щорічного внеску адвокатів – не більше однієї мінімальної заробітної плати на рік станом на 01 січня поточного року, у якому такий внесок сплачується, а рішенням Ради адвокатів України 12 грудня 2012 року прийнято Рішення №24, яким такий розмір визначено на рівні однієї мінімальної заробітної плати на рік.

Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим Рішенням Ради адвокатів України №72 від 16 лютого 2013 року адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року двома одночасними платежами: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону та 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Реалізуючи повноваження визначенні пунктом 6 частини 4 статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Радою адвокатів України було прийнято Рішення №291 від 16 грудня 2016 року щодо питання сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2017 році, з повним текстом якого можна ознайомитись на сайті органу за посиланням.

Вказаним рішенням визначено, що у 2017 році щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування сплачується адвокатом у розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати, законодавчо закріпленої станом на 31 грудня 2016 року, у визначений Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування строк, тобто до 31 січня 2017 року.

Відповідно до положень статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мінімальна заробітна плата у місячному розмірі станом на 31 січня 2016 року становить 1600 гривень.

У випадку несплати адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування до 31 січня 2017 року, останній сплачується у розмірі 1 (однієї) мінімальної місячної заробітної плати, законодавчо закріпленої на момент сплати.

Для осіб, які набули статусу адвоката, тобто склали присяги адвоката України та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після 31 січня 2017 року, сплачує щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у розмірі 1 (однієї) мінімальної місячної заробітної плати, законодавчо закріпленої на момент сплати.

Нагадаємо, що згідно положень статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з               01 січня – 3200 грн.

Зверніть увагу, що згідно вимог пункту 2.11. Розділу 2 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №72 від 16 лютого 2013 року, щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів місцевого самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

Маркович Виктория
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий