Записи

налоговое право

Нові правила відшкодування ПДВ

photo

З 01 квітня 2017 року набере чинність Постанова Кабінету Міністрів України (надалі – Мінфін) від 25 січня 2017 року № 26, якою затверджується новий Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (надалі – Реєстр).

Адміністратором вищезазначеного Реєстру буде Міністерство фінансів України, а сам Реєстр планується, що буде формуватися автоматично на підставі інформації з баз даних ДФС України та Держказначейства.

Заява про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ (надалі – Заява), яка подається у формі додатка 4 (Д4) до податкової декларації з ПДВ, протягом операційного дня її отримання із бази даних ДФС України буде автоматично вноситися до Реєстру у хронологічному порядку її надходження. Так, за поданою Заявою в Реєстрі буде відображатися інформація щодо найменування платника ПДВ; його індивідуального податкового номеру; дати подання такої Заяви у складі податкової декларації; номера податкової декларації; суми ПДВ, яка заявлена платником до бюджетного відшкодування; а також реквізитів банківського рахунка платника ПДВ для перерахування бюджетного відшкодування; реквізитів бюджетних рахунків для перерахування бюджетного відшкодування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Якщо ж платником ПДВ в подальшому будуть внесені зміни до додатку 4 (Д4) податкової декларації з ПДВ, то такі зміни теж відповідно відображатимуться у Реєстрі протягом операційного дня отримання уточнюючого розрахунку.

Крім того, із бази даних ДФС у Реєстрі буде відображатися інформація щодо: дати надсилання платнику ПДВ повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або уточнюючого розрахунку; суми ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування, зменшену на суму податкового боргу; дати початку та закінчення проведення перевірки, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна); дати складення та вручення платнику ПДВ акта перевірки; дати та номера податкового повідомлення-рішення (надалі – ППР) та неузгодженої фіскальними органами суми бюджетного відшкодування; дати початку і закінчення оскарження ППР, а також оскаржуваної суми ПДВ; та реквізитів бюджетного рахунка, з якого здійснюється бюджетне відшкодування.

Також у Реєстрі на наступний робочий день після виникнення такого випадку відображатиметься узгоджена сума бюджетного відшкодування та дата її узгодження, що з 01 січня 2017 року, відповідно до пунктів 200.12 та 200.13 статті 200 Податкового кодексу України (далі – ПК України), є підставою для перераховування Держказначейством цієї суми на поточний банківський рахунок платника або у рахунок сплати грошових зобов’язань чи погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюватиметься у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до Реєстру, а інформація щодо дати і суми повернутого ПДВ відображатиметься Держказначейством України у Реєстрі. Якщо ж бюджетне відшкодування буде здійснюватися за рішенням суду, то у Реєстрі також вказуватимуться дата і номер такого судового рішення.

Дані, зазначені в Реєстрі (крім інформації щодо банківських рахунків платників ПДВ) підлягатимуть щоденному оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінфіну, за винятком вихідних, святкових та неробочих днів.

Отже, як бачимо, положення вищезазначеного Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повністю відповідають нормам статті 200 ПК України.

Одночасно, із вступом в силу нового Порядку, затвердженого Наказом Мінфіну від 25 січня 2017 року № 26, втратять чинність постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2016 року № 68 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» та від 17 січня 2011 року № 39 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість».

Крім того, пунктом 2 Наказу Мінфіну від 25 січня 2017 року № 26 установлено, що до 01 квітня 2017 року Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюватиметься у порядку, що діяв до 1 січня 2017 року.

Водночас, з 1 січня 2017 року вступили в силу зміни до статті 200 ПК України, що встановлюють нові правила здійснення бюджетного відшкодування. А тому застосування діючих до 01 квітня 2017 року підзаконних нормативних актів (тобто постанови КМУ від 22 лютого 2016 року № 68 та від 17 січня 2011 року № 39) можливе лише в тій частині, яка не суперечить статті 200 ПК України.

 

Нечай Мирослава
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий