Записи

земельное право

Бюджетна дотація для сільськогосподарських товаровиробників

agriculture-1850891_1920

Cільськогосподарські товаровиробники з 01.01.2017 р. були позбавлені можливості застосовувати спеціальний режим оподаткування ПДВ, який визначався статтею 209 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Спочатку ПК України передбачав термін застосування цього спеціального режиму до 01.01.2018 р., проте Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII змінив цю дату на відому нам 01.01.2017 р.

Скасувавши спеціальний режим оподаткування ПДВ, що передбачав можливість сільськогосподарських товаровиробників розпоряджатись частиною суми податкових зобов’язань з ПДВ для підтримки власної сільськогосподарської діяльності, законодавець не залишив сільськогосподарських товаровиробників без допомоги. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV (далі – Закон № 1877) було доповнено розділом V1 «Державна підтримка виробників окремих видів сільськогосподарської продукції», яким передбачено надання сільськогосподарським товаровиробникам в період з 2017 до 2022 року допомоги на розвиток сільського господарська у вигляді бюджетних дотацій (безоплатна, безповоротна допомога з бюджету).

Уряд стверджує, що бюджетна дотація буде виплачуватися в автоматичному режимі (без втручання органів влади) щомісячно пропорційно сплаченої суми ПДВ в межах виділених щомісячних асигнувань.

Наразі на реалізацію прийнятих положень про надання сільськогосподарським товаровиробникам бюджетних дотацій прийнято ряд нормативних актів, зокрема Кабінет Міністрів України своєю постановою від 08.02.2017 р. № 83 затвердив «Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році» (далі – Порядок № 83), а Міністерство фінансів України наказом від 23.02.2017 р. № 275 затвердило форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та форму заяви про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації, які вступили в силу 01.03.2017р.

Отже, щоб сільськогосподарському товаровиробнику отримати бюджетну дотацію, останньому необхідно відповідати наступним вимогам (згідно ст. 161 Закону № 1877):

1) питома вага вартості сільськогосподарських товарів (визначених у пункті 2.15 статті 2 Закону № 1877) у загальній реалізації становить не менше 75 % за попередні 12 місяців;

* Для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду.

2) здійснює види діяльності, визначені п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877;

3) внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр).

Можна говорити, що включення до Реєстру є ключовим моментом, так як лише за умови відповідності першим двом вимогам, сільськогосподарський товаровиробник зможе бути включений до останнього. Реалізувати це право сільськогосподарський товаровиробник може шляхом складання та подання в електронній або паперовій формах Заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом 5 днів після закінчення 20-денного (граничного) строку подання податкової звітності з ПДВ.

У заяві потрібно буде зазначити:

– перелік видів діяльності, які дають право на отримання дотацій (п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877), а саме – відповідний підпункт Закону № 1877 та КВЕДи, основний вид діяльності;

– суму вартості реалізованої виробником сільськогосподарської продукції та її питому вагу у сукупній вартості всіх товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (показник має бути не менше 75 %).

Форма заяви на зворотному боці містить також пояснення щодо її заповнення, зокрема, в частині розрахунків питомої ваги реалізованої продукції.

Щодо розподілу бюджетної дотації, то здійснюється вона за двома напрямками:

1) товаровиробникам, які займаються птахівництвом (КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80);

2) іншим товаровиробникам, які провадять види діяльності, визначені в п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877.

Щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50 відсотків виділених асигнувань на бюджетну дотацію у поточному місяці.

Порядок № 83 містить формулу розрахунку пропорційності дотацій – як у частині обмеження для птахівників, так і у частині розмірів дотацій для кожного виробника.

Для проведення відповідних розрахунків з сільськогосподарськими товаровиробниками Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики) відкриває у казначействі відповідний небюджетний рахунок за балансовим рахунком групи рахунків 375 «Інші спеціальні рахунки» в системі електронного адміністрування ПДВ.

Після перерахування Казначейством коштів дотацій на небюджетний рахунок Мінагрополітики, ДФС України щомісяця протягом трьох робочих днів після граничного строку сплати ПДВ відповідно до Реєстру та поданої податкової звітності з ПДВ визначає суму коштів для кожного отримувача із застосуванням згаданих вище коефіцієнтів пропорційності. Наступним є надсилання ДФС України до Казначейства реєстру з інформацією про сільськогосподарських товаровиробників та сумами бюджетних дотацій. На основі цих даних Казначейство в автоматичному режимі перераховує відповідним виробникам суми бюджетної дотації з небюджетного рахунка Мінагрополітики.

Також варто відзначити, що будучи включеним до Реєстру сільськогосподарський товаровиробник разом із декларацією з ПДВ подає Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в ст. 161 Закону № 1877, та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9).

Водночас, станом на 09.03.2017р. не вступив в силу порядок ведення відповідного Реєстру, а тому до дати його затвердження КМУ з наступним опублікуванням, дотацій сільськогосподарські товаровиробники отримати не зможуть.

Леонец Андрей
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий