Записи

налоговое право

Коди товарів/послуг як обов’язковий реквізит податкової накладної

b39df4d8c5d5fe7b18a4a6f24598c009

З 6 серпня 2011 року платники ПДВ були зобов’язанні зазначати у податкових накладних код згідно із УКТ ЗЕД при здійсненні постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України. Ця норма доповнила пункт 201.1 статті 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) згідно із Законом України від 07.07.2011 р. № 3609-VI.

Примітно, що в різних редакціях ПК України останній містив норми, які неоднаково врегульовували питання наслідків порушення обов’язку щодо зазначення відповідних кодів.

Так, беручи до уваги норми ПК України у редакціях до 01.01.2016 р., з’ясовується, що навіть за наявності невірного коду товару з УКТ ЗЕД, платник податків мав право на формування податкового кредиту.

Зокрема Вищий адміністративний суд України в своїй ухвалі від 05.08.2015 р. у справі № 820/21/14 стосовно коду товару з УКТ ЗЕД вказав таке: невірне зазначення постачальником коду товару згідно з УКТ ЗЕД у виписаних податкових накладних саме по собі не може слугувати підставою для висновку про недотримання Товариством умов формування податкового кредиту. Адже розглядуваний недолік в оформленні податкової накладної не перешкоджає податковому контролю (у тому числі й щодо встановлення виду та найменування придбаної платником продукції) та ідентифікації змісту господарської операції.

З 1 січня 2016 року у зв’язку із прийняттям Закону України від 24.12.2015 р. № 909-VIII пункт 201.10 статті 201 ПК України був доповнений нормою, яка встановила, що податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Тобто, якщо в 2016 році платником ПДВ було допущено відповідну помилку у коді УКТ ЗЕД, то покупець не мав право на формування на податковий кредит на підставі такої податкової накладної.

У разі помилкового вказання у податковій накладній коду УКТ ЗЕД, платнику податку потрібно було скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, де у рядках графи 7 розділу Б таблиці «відмінусувати» товари за помилково вказаним кодом УКТ ЗЕД та, відповідно, «доплюсувати» ці товари за правильним кодом згідно з УКТ ЗЕД.

З 1 січня.2017 року платники зобов’язані вказувати коди товарів згідно з УКТ ЗЕД при постачанні усіх товарів, а не лише підакцизних та імпортованих. Крім того, постачальникам також необхідно вказувати коди послуг за Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП) – у випадку здійснення операцій з постачання послуг.

Однак діючою на сьогодні формою податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, не передбачено рядка для коду послуг згідно з ДКПП (наявна лише графа 3 у табличній частині для кодів згідно з УКТ ЗЕД).

Щодо цієї проблеми Державна фіскальна служба України висловилась у декількох свої листах (зокрема, листи від 20.01.2017 р. № 1312/7/99-99-15-03-02-17, від 13.02.2017 р. № 2857/6/99-95-42-03-15 та № 2858/6/99-95-42-03-15), де вказує на те, що відсутність коду послуги згідно з ДКПП в податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 01.01.2017 р. до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної.

Тобто, використання вищеозначеного роз’яснення контролюючого органу не матиме негативних наслідків для платника ПДВ у вигляді відмови від прийняття податкової накладної або втрати права на податковий кредит.

Також пригадуємо, що штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП, до 31.12.2017 р. не застосовуються (згідно пункту 35-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України).

Отже, код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається у графі 3 табличної частини податкової накладної на всіх етапах його поставки та не залежить від того, коли такий товар був придбаний або виготовлений (до чи після 1 січня 2017 року). А до затвердження змін до форми податкової накладної, платники ПДВ можуть не вказувати коди послуг згідно з ДКПП, не зазнаючи при цьому будь-яких негативних наслідків.

Вищезазначене стосується також і розрахунків коригування до податкових накладних, які (розрахунки коригування) складаються з 01.01.2017 р., незалежно від дати складання відповідних податкових накладних (до чи після 01.01.2017 р.).

Насамкінець, звертаємо увагу, що за змінами до пункту 201.10 ПК України, які вступили в силу з 01.01.2017 р., помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді. Водночас, з 01.04.2017 р. по 30.06.2017 р. механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, передбачений пунктом 201.16 статті 201 ПК України, діятиме в тестовому режимі, під час якого система буде виявляти «ризикові» податкові накладні, але не буде їх блокувати. Уже із 01.07.2017 р. ця система працюватиме повноцінно.

Леонец Андрей
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий