Записи

земельное право

Аграріям на замітку! Правове регулювання, щодо застосування пестицидів в Україні.

729_486_5881f68152341

Досить часто спостерігаються правопорушення, особливо у весняно-посівний період, недотримання вимог та правил щодо оброблення земель пестицидами фізичними та юридичними особами неподалік населених пунктів, тваринницьких комплексів, пасік, водойм і т.д.

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»  від 02.03.1995 № 86/95-ВР, визначає термін, що пестициди – це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

Іншими словами пестициди – це «ядохімікати», хімічні з’єднання, котрі являються отрутою для визначених живих організмів, для боротьби з бур’янами, хворобами, шкідниками.

У сільськогосподарській діяльності підприємствами використовується різні агрохімікати, пестициди, мінеральні добрива, які призначені для боротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками рослин, а також для підвищення урожайності. Однак при їх застосуванні виникають різні негативні наслідки – забруднення навколишнього середовища та спричинення шкоди здоров’ю населенню, водним об’єктам, лісовій рослинності і тваринному світу.

В Україні встановлено перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання та встановлено регламент їх використання. Технічні засоби застосування пестицидів та агрохімікатів підлягають державній реєстрації шляхом внесення їх до Державного реєстру.

Державні санітарні правила Міністерства охорони здоров’я України, затверджені наказом № 1 від 03.08.1998 року про «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», визначають зону санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентилярному обприскуванні повинна бути не менше – 500 метрів, при штанговому і гербігації дощуванням – 300 метрів. При застосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури. Обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених  пунктів і інших об’єктів, що підлягають санітарному захисту.  Всі роботи з пестицидами повинні здійснюватися в ранкові (до 10 години) та вечірні години (з 18 до 22 години).

Застосування пестицидів авіаційним методом в сільському господарстві повинно здійснюватися при швидкості руху повітря, що не перевищує – 3м/с (дрібнокапельне обприскування) і 4 м/с (крупнокапельне обприскування), при температурі не вище +22 град., С,  робоча висота над об’єктом обробки повинна бути не менше 3 м.  Є виняток, допускається проведення обробок у денні години   у похмурі і прохолодні дні з температурою повітря нижче +10 град.С.

Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, завчасно, але не менше, ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, повинні через сільські ради або особисто сповістити населення, власників пасік (Закон України «Про бджільництво» від 22.02.2000 № 1492-III),  суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. В період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, необхідне встановлення попереджувальних написів.

Закон України «Про бджільництво» від 22.02.2000 № 1492-III, передбачає ст.30 та ст.37, що фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин  для обробки медоносних рослин, зобов'язані  не пізніше, ніж за 3 доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких розташовані на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому вони мають попередити про: точну дату обробки, територію і культури, назву препарату, форму і методи застосування, ступінь токсичності і строки ізоляції бджіл.

Неповідомлення (приховування), надання неправдивої інформації про виникнення загрози населенню, сільськогосподарським тваринам при застосуванні засобів захисту рослин, а також порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 83 КУпАП Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів та п.1,3,6 ст. 831 КУпАП Порушення законодавства про захист рослин), цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ст. 236 ККУ «Порушення правил екологічної безпеки Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки2), згідно з діючим законодавством.

Усі підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані дотримуватись правил транспортування, зберігання та застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрих, токсичних, хімічних речовин та інших препаратів тим, щоб запобігти забрудненню ними або їх  складовими навколишнього природнього середовища та спричинити шкоду здоров’ю людям.

На даний момент питання компетенції (повноважень) органів виконавчої влади з питань здійснення державного нагляду у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами визначені та розмежовуються Законом України «Про пестициди та агрохіміками».

Зокрема  ст.16-2 Закону визначено, що до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить здійснення державного контролю за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині.

Стаття 16-3 вказаного Закону визначає До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

- санітарно-епідеміологічної експертизи планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, матеріалів реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

- погодження планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів та переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

- здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, у тому числі імпортованих, лікарських травах, водних об'єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення, у повітрі робочої зони;

- наукове обґрунтування та розроблення гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;

- визначення переліку установ, які проводять токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів;

- проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування.

Після створення Державної служби України з питань безпесності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) повноваження передбаченні вищевказаними статтями отримав даний орган виконавчої влади.

Руденко Максим
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий