Записи

интернет

АДВОКАТСЬКА ЕТИКА В ІНТЕРНЕТІ

766530457

Адвокатура – один з небагатьох інститутів суспільства, який наразі користується повагою серед українців, оскільки його діяльність спрямована на захист прав та інтересів людей. Саме тому стандарти професійної діяльності адвоката, його авторитет та поведінка як при здійсненні своїх обов’язків, так і в особистому житті мають велике значення для ствердження інституту адвокатури в цілому.

Нещодавно Національною асоціацією адвокатів України було оновлено Правила адвокатської етики, які суттєво не змінились і так само покладають на кожного адвоката обов’язок дотримання високих моральних та етичних цінностей, проте є й нововведення.

Традиційні правила, такі як: дотримання законності у своїй діяльності, пріоритет інтересів клієнта, повага до професії адвоката, незалежність та свобода адвокатської діяльності, конфіденційність, добросовісність та компетентність, залишились незмінними. Однак до них додалися врегулювання відносин, які виникають у соціальних мережах, на інтернет-форумах, як у середині адвокатської спільноти, так і у відносинах адвокат-клієнт. Зазначені нововведення покликані підвищити авторитет та роль адвокатури в суспільстві, проте варто зазначити, що такі зміни несуть у собі як позитивний аспект, так і приховані ризики.

Адвокатська етика в інтернеті: підвищення авторитету чи тиск на адвокатів?

Роль адвоката у суспільстві зводиться не тільки до представництва інтересів клієнта в суді, але й до активної участі в соціальному житті країни. На сьогодні соціальні мережі та різноманітні інтернет-форуми є саме тими інструментами, за допомогою яких у кожного є можливість донести свою думку до широкого кола осіб. Дотримання певних правил поведінки є обов’язковою умовою при такому типі спілкування. При цьому на деяких осіб, таких як адвокати, судді, депутати, представники правоохоронних органів, має покладатись особливий режим поведінки в мережі Інтернет, оскільки залежно від їх морально-етичних якостей та поведінки значною мірою залежить авторитет країни в цілому.

Безперечно, нововведення до правил адвокатської етики, які проникнуті європейським духом в частині соціальної активності в мережі Інтернет, – це прогресивний крок НААУ на шляху зміцнення інституціонального значення адвокатури як одного з найважливіших інструментів ствердження верховенства права та забезпечення прав людини.

Звичайно, врегулювання питання соціальної активності адвоката в мережі Інтернет є необхідною умовою забезпечення гарантій адвокатської діяльності, недопущення маніпуляцій щодо ділової та професійної репутації між адвокатами, а також можливої втрати конфіденційної інформації або інформації щодо клієнта.

Проте постає важливе питання: якщо за активність у соціальних мережах чи на  інтернет-форумах до адвоката можуть застосовуватись дисциплінарні стягнення, яким чином переконатись, що ту чи іншу інформацію поширює саме цей адвокат, як ідентифікувати його та пересвідчитись, що це не є спробою тиску на адвоката або намаганням завдати шкоду його репутації? Тобто, приймаючи ці нововведення, потрібно було передбачити, як виявити, хто саме знаходиться на іншому боці мережі. Наразі це питання не вирішено, як немає і порядку такої ідентифікації, що фактично ставить під загрозу кожного адвоката, який може стати потенційною жертвою зловмисників.

Соціальна активність адвокатів в мережі Інтернет має бути об’єднуючою силою та сприяти швидкому поширенню інформації, як у форматі адвокат-адвокат, так і адвокат-клієнт, а не бути причиною недовіри та тиску.

Що пропонують правила адвокатської етики при використанні мережі Інтернет?

Цьому питанню присвячено розділ VIII Правил адвокатської етики (статті 57-60 Правил).

Так, участь адвоката у соціальних мережах (наприклад, але не обмежуючись, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Instagram, Flickr, MySpace та інші), інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте адвокат може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та адвокатури в цілому.

Адвокат при користуванні соціальними мережами, інтернет-форумами та іншими формами спілкування в мережі Інтернет (далі – соціальні мережі) повинен дотримуватися своїх професійних обов’язків, передбачених чинним законодавством України, цими Правилами, рішеннями З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України.

Використання адвокатом соціальних мереж повинно відповідати таким принципам:

незалежності;

професійності;

відповідальності;

чесності;

стриманості та коректності;

гідності;

недопущення будь-яких проявів дискримінації;

толерантності та терпимості;

корпоративності та збереження довіри суспільства;

конфіденційності.

Їх дотримання є невід’ємною складовою спілкування адвоката у соціальних мережах. Адвокат при здійсненні спілкування з іншими учасниками соціальних мереж, в тому числі розміщенні коментарів та контенту, повинен враховувати наслідки такого спілкування для професійної незалежності адвоката у майбутньому при здійсненні адвокатської діяльності.

Адвокату слід обережно здійснювати адвокатську діяльність за допомогою соціальних мереж шляхом надання правової допомоги, професійних порад та юридичних консультацій, адресованих та/або доступних необмеженому колу осіб.

Користуючись соціальними мережами адвокат повинен брати до уваги обмеження, що встановлені для адвокатської діяльності в частині повноти та сприйняття інформації, забезпечення її конфіденційності та збереження, а також враховувати параметри їхньої конфіденційності з метою відповідального їх використання, моніторингу та регулярного аналізу власних соціальних мереж та контентів, що розміщуються в них. При виявленні в них помилок або будь-яких невідповідностей конфіденційності вони підлягають негайному виправленню та/або видаленню.

Адвокати повинні оцінити, чи є обраний ними засіб спілкування у соціальних мережах належним для отримання бажаного результату. При користуванні соціальними мережами адвокатам необхідно враховувати контекст, потенційну аудиторію та забезпечувати чіткість та однозначність коментарів, які вимагають виняткової обережності, оскільки можуть відображати позицію, що протилежна до позиції клієнта.

При встановленні адвокатом контактів та спілкування у соціальних мережах з клієнтами, колегами, суддями, процесуальними опонентами та іншими особами та їх об’єднаннями він зобов’язаний виключити можливість виникнення конфлікту інтересів.

Можливі шляхи вирішення проблеми

Навіть якщо уявити, що будуть розроблені правила ідентифікації адвокатів в інтернеті, наприклад за IP-адресою чи MAC-адресою пристрою чи смартфона, через оператора зв’язку, що само собою буде порушенням прав адвокатів та втручанням у їхню незалежну діяльність, як довести, що за конкретним ідентифікованим пристроєм або сторінкою в соціальній мережі знаходився саме цей адвокат, а не інша особа? Відповідь на це питання знайти практично неможливо, оскільки в будь-якому разі права адвокатів та гарантії їхньої діяльності будуть порушені, а самі адвокати опиняться у ролі потенційних жертв зловмисників та відчують на собі тиск.

Наразі вбачається доцільним внести такі зміни до правил адвокатської етики, які б, по-перше, регламентуючи активність адвоката в мережі Інтернет, особливо в соціальних мережах, не надавали б нікому змогу зупиняти або припиняти його право на заняття адвокатською діяльністю. Це повинно бути чітко зазначено.

По-друге, повинні бути розроблені єдині правила ідентифікації адвоката в мережі Інтернет, наприклад, адвокати можуть подавати відомості щодо своїх акаунтів у соціальних мережах або інтернет-форумах відповідним радам регіонів для доповнення відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України. У такому випадку можна буде говорити про певний зв’язок адвоката з акаунтом у соціальній мережі і відповідно приймати рішення. Крім того, не завадить прийняти окремий порядок доведення участі адвоката у відповідних спірних відносинах щодо його активності в інтернеті.

Що маємо у підсумку?

Спробу врегулювати активність адвоката в мережі Інтернет можна вважати прогресивним та правильним кроком, однак слід доопрацювати ці положення та розробити єдині підходи щодо ідентифікації адвоката в інтернеті та порядок доведення його вини.

З огляду на це вважаємо, що притягнення адвоката до відповідальності через його активність в мережі Інтернет повинна наставати виключно в належним чином доведених випадках нанесення шкоди особам: чи то іншому адвокату, чи безпосередньо клієнту, а не за його вислови та професійну позицію.

P.S. За наявною інформацією, профайл адвоката, макет якого затвердили на  останньому засіданні РАУ, серед іншого міститиме інформацію  щодо акаунтів адвоката у соцмережах.

Мигдаль Александр
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий