Записи

Без рубрики

Пам`ятка для роботодавців

7023

З набранням чинності Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2017 року № 295, термін «планова перевірка», яка проводилась Держпраці, вийшла з ужитку та замінилась на нові види «перевірок», що здійснюються у формі інспекційного відвідування та невиїзного інспектування, за результатами якого у разі виявлення порушення роботодавців притягуються до фінансової відповідальності у вигляді накладення «космічного» розміру штрафу.   Згідно з офіційними даними органами Держпраці в 2017 році винесено  8 903 постанови про накладення фінансових санкцій.

 

У зв’язку з цим пропонуємо вам ознайомитися з Пам’яткою прав роботодавця під час проведення органами Держпраці контрольного заходу – перевірки.

Відповідно до положень постанови КМУ від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” роботодавець має право:

1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

2) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

- відсутності службового посвідчення в інспектора з питань праці, а також якщо у реєстрі виданих службових посвідчень (інформація на сайті Держпраці) відсутня інформація про видачу службового посвідчення інспектору, що слугує підставою вважати його недійсним;

- якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;

- якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені пунктом 10 цього Порядку, зокрема передбачено, що тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — 2 робочих днів;

3) подавати у письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису (пункт 21 Порядку передбачає, що зауваження можуть бути подані не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження);

4) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником;

5) перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки;

6) вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;

7) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;

8) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;

9) отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.

 

Для ефективного захисту своїх прав роботодавець також повинен знати права та обов’язки інспектора Держпраці

Відповідно до положень Порядку здійснення державного контролю, інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення.

Проте звертаємо вашу увагу, що ви не зобов’язані спілкуватися з інспектором праці, котрий під час проведення інспекційного відвідування має право наодинці або у присутності свідків ставити запитання, що стосуються законодавства про працю. Зокрема, ви маєте право взагалі утриматись від надання пояснень на поставлені з боку інспектора праці питання (не відповідати), оскільки відповідно до вимог статті 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їхнії копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Інспекторам праці забороняється:

1) виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;

2) підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам;

3) проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об’єкта відвідування будь-яких документів або їхніх копій для подальшого передання іншим особам;

4) розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;

5) розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх обов’язків, крім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом трьох років після звільнення з посади;

6) розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги;

7) вилучати в об’єктів відвідування оригінали їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютери і їхні частини.

Отже, з метою уникнення певних непорозумінь, що можуть виникнути під час  проведення «перевірки», роботодавці повинні повною мірою знати свої права, щоб належним чином відстоювати свої інтереси у випадку незаконних вимог інспекторів праці,  що може обернутись накладенням «космічного» штрафу.

 

Цинчик Вита
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий