Записи

интеллектуальная собственность

0:2 на користь Бюро авторського права США. Старбол UEFA недостатньо творчий для реєстрації авторського права

ggu

Логотип у вигляді зірчастого м’яча, відомий як Старбол, було подано на реєстрацію авторського права Союзом європейських футбольних асоціацій (UEFA) як двовимірного візуального твору ще 2016 року. Бюро авторського права США двічі відмовляло заявникові в реєстрації, а нещодавно відмову підтвердила й апеляційна палата з авторського права США (CORB).

Параграф 102а Закону США про копірайт встановлює мінімальні критерії, за дотримання яких твір отримує правову охорону, а саме він має бути: (1) оригінальним результатом праці автора та (2) втіленим у матеріальній формі. При цьому невідомий українському законодавству критерій оригінальності (вперше термін «оригінальний» застосовано в національному законодавстві в Угоді про асоціацію – щодо фотографічних творів) також складається з двох компонентів: твір має бути незалежно створений автором та бути достатньо творчим.

Відтак, визначення оригінальності твору з комбінацією стандартних елементів дизайну (зірок) залежить від того, чи добір, сурядність та розташування елементів виконані у творі як цілому таким чином, аби забезпечити творчий характер, достатній для надання правової охорони.

Натомість, на думку апеляційної палати, форми, що складають цей логотип та їх комбінація не задовольняють вимог параграфу 906.1 Компендіуму практики Бюро авторського права США. Цей параграф стосується зображень з поширених геометричних форм (прямокутник, паралелограм, п’ятикутник, сфера, овал, форма діаманта тощо), як в 2D, так і в 3D.
Наприклад, ідеально гладка мармурова сфера, скрупульозно висічена скульптором за п’ять місяців, не буде зареєстрована Бюро, оскільки є ординарною геометричною формою, а дизайн з мармуру – це радше атрибут природного каменю, а не людської експресії.
Експерт відмовить у наданні правової охорони також комбінації фіолетового прямокутника і симетричних рівних кіл білого кольору – за браком творчого характеру.

Одначе ті самі звичайні геометричні форми, а саме кола, зірки і трикутники, але різного розміру та кольору, що утворюють разом незвичайний патерн, буде визнано творчим дизайном, що відрізняється від простого зображення геометричних форм в обумовленому чи очевидному порядку.

Тому, на думку апеляційної палати, при сприйнятті логотипу як цілого достатній творчий характер не наявний.
Відмова була також аргументована посиланням на § 905 зазначеного Компендіуму, згідно з яким просте поєднання декількох стандартних форм чи фігур із незначними лінійними чи просторовими варіаціями не конституює достатній творчий внесок. Вписувати прості фігури в окружність – не є оригінальним.
Остання соломинка в позиції UEFA базувалася на твердженні, що зірки і багатокутники розміщено таким чином, щоб створювалося враження тривимірного об’єкту. Однак, § 310 (3) Компендіуму чітко вказує, що оцінці підлягає об’єктивний зовнішній вигляд предмета, і аж ніяк не символічне значення чи враження, яке може викликати у свідомості глядача дизайн.
Отже, у цьому матчі UEFA програє у доданий час. Проте тренер завчасно потурбувався про реєстрацію лого як торговельної марки з розширенням на США. Слідкуйте за матчем-реваншем.

Ситницька Анастасія
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий