Записи

налоговое право

Реєстр бенефіціарних власників тепер у Бельгії

cd3f5dcc9d89979be37cdcdca16ece47

Боротьба з фінансовими злочинами набирає все більших обертів серед світових держав. З 31.12.2018 р. Бельгія запускає реєстр бенефіціарних власників. Підставою для формування такого реєстру став Закон від 18.09.2017 р., який встановлює превентивні дії застосування бельгійської фінансової системи для фінансування тероризму та відмивання коштів.

Цей Закон є імплементацією норм Директиви ЄС 2015/849, що спрямована на запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів чи фінансування тероризму та вимагає від країн-учасниць правового забезпечення таких моментів:

 - компанії та інші юридичні особи, зареєстровані на території країни-учасниці, зобов’язуються отримувати та зберігати достовірну, точну й актуальну інформацію щодо їхніх бенефіціарних власників;

 - для полегшення доступу до такої інформації створюється централізований реєстр, в якому зберігається інформація щодо бенефіціарних власників таких                  компаній.

Таким чином, бельгійський закон передбачає обов’язок компаній зберігати достовірну, точну та актуальну інформацію про своїх бенефіціарних власників і протягом місяця передавати її до електронного реєстру.

Окремі питання діяльності реєстру визначатимуться указом Короля. Зазначений документ встановлюватиме, зокрема:

 - яка інформація має бути передана до реєстру, де зберігатиметься інформація;

 - яким чином і хто має бути зареєстрований в реєстрі;

 - хто і яким чином матиме доступ до інформації;

 - чим обмежується розголошення інформації, внесеної до реєстру;

 - контроль за зобов’язаними суб’єктами та санкції.

Хто є бенефіціарними власниками відповідно до бельгійського законодавства?

Законом визначено декілька категорій осіб, які вважаються бенефіціарними власниками з метою відображення в реєстрі бенефіціарних власників. Критерієм розподілення таких осіб на групи є юридична особа, до якої вони належать. Так, законом визначено три типи юридичних осіб: компанії, a(s)sbl фонди, трасти та інші подібні юридичні особи.

Отже, бенефіціарними власниками компаній визнаються такі особи:

 - фізичні особи, які прямо чи опосередковано володіють достатньою кількістю голосуючих прав чи дольової участі в цій юридичній особі, в тому числі акцій на пред’явника;

 - фізичні особи, які контролюють компанію будь-яким іншим шляхом (наприклад, договір між власниками, право визначати членів правління, право вето);

 - фізичні особи – старше керівництво, за умови, що після застосування перших двох методів вони не дали своїх результатів для визначення бенефіціарних власників. Будучи залишковим методом, такий підхід до визначення має бути належним чином задокументований та обґрунтований (наприклад, мають бути вказані причини неефективності перших двох методів та заходи, що застосовувалися для визначення бенефіціарних власників за першими двома методами).

Бенефіціарними власниками a(i)sbl фондів визнаються:

 - адміністратори;

 - особи, уповноважені представляти фонд;

 - особи, уповноважені здійснювати щоденне управління фондом;

 - засновники фонду;

 - фізичні особи, коли такі особи ще не визначені, в інтересах яких діє юридична структура чи суб’єкт господарювання;

 - будь-яка інша фізична особа, яка здійснює основний контроль над фондом.

Бенефіціарними власниками трастів та інших подібних суб’єктів визнаються:

 - довіритель;

 - довірена особа;

 - захисник трасту;

 - бенефіціари або інші особи, в інтересах яких діє траст;

 - будь-які інші фізичні особи, які здійснюють основний контроль над трастом шляхом прямого чи опосередкованого володіння або будь-яким іншим шляхом.

Закон, яким встановлено обов’язок з визначення бенефіціарних власників та направлення відомостей до реєстру, набирає чинності 31.10.2018 р. При цьому суб’єкти, на яких покладається обов’язок з надання інформації, вже сьогодні можуть підготуватися до запровадження реєстру. Суб’єкти, які мають належним чином уповноважених представників – власників електронних ID-карток, вже зараз можуть зареєструватися та вказати всю необхідну інформацію через офіційну онлайн-платформу.

Анна Головацька
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий