Записи

книги

Презентація бестселера “Трансфертне ціноутворення в Україні”

книга

До 15-річчю Jurimex ми вирішили випустити ще одну книгу  “ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ” і вже в травні очікуємо на її вихід у світ. До авторського складу увішли: Таїсія  Дудь, Гетманцев Данило, Микола Мішин.

Ця книга присвячена правовому регулюванню трансфертного ціноутворення в Україні. Не викликає сумніву те, що мінімізація оподаткування транснаціональними корпораціями є питанням, яке залишається в центрі уваги міжнародної спільноти протягом останніх десятиліть. Для запобігання цьому були розроблені, зокрема, і правила трансфертного ціноутворення.

Не викликає сумніву те, що мінімізація оподаткування транснаціональними корпораціями є питанням, яке залишається в центрі уваги міжнародної спільноти протягом останніх десятиліть. Для запобігання цьому були розроблені зокрема і правила трансфертного ціноутворення.

В основному ці правила застосовуються до транскордонних операцій між пов’язаними особами. Пов’язаність осіб можна вважати підставою контрольованості операцій, яка є спільною для законодавства як України, так і іноземних держав. Водночас в Україні, як і в деяких інших країнах, контрольованими вважаються не лише операції, що здійснюються між пов’язаним особами. Такі інші підстави контрольованості операцій є індивідуальними для законодавства держав. Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб роз’яснюють питання застосування правил трансфертного ціноутворення до операцій між пов’язаними особами. Однак тлумачення застосування інших підстав контрольованості операцій здійснюється на національному рівні. Часта зміна положень національного законодавства, що стосуються правил трансфертного ціноутворення, спричинила проблеми застосування таких підстав контрольованості на практиці, зокрема, викликала труднощі визнання операцій контрольованими.

В монографії описані загальні засади визнання операцій контрольованими та особлива увага зосереджена на «якісних» підставах контрольованості операцій.

Так, перші розділи книги присвячені порядку ідентифікації контрольованих операцій між пов’язаними особами,  контрольованих операцій при здійсненні комісійної торгівлі, контрольованих операцій при здійсненні операцій з контрагентом, що зареєстрований або є резидентом низькоподаткової юрисдикції, а також контрольованих операцій при здійсненні операцій з контрагентом особливої організаційно-правової форми, окрема увага також присвячена питанню контрольованості операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

В книзі відображені проблеми, які виникли на практиці у зв’язку із застосуванням відповідних положень ст. 39 Податкового кодексу України та які знайшли своє відображення в судовій практиці. Зокрема,  це стосується спорів про операції за участю комісіонера та застосування так званих переліків низькоподаткових юрисдикцій.

У інших розділах книги мова йде також про порядок визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Зокрема, автори торкаються питання аналізу зіставності операцій, приділивши увагу найважливішій його частині – функціональному аналізу. Останній безумовно, відіграє важливу роль при виборі методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». На сторінках цієї книги знайшли свої місце і питання методів трансфертного ціноутворення, подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення.

Пильна увага була приділена податковому контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», зокрема здійсненню моніторингу контрольованих операцій, опитуванню з питань трансфертного ціноутворення та проведенню перевірок з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки».

Також на сторінках цієї книги розкриті питання такого важливого інституту трансфертного ціноутворення, впровадженого в національне законодавство, як попередні угоди про ціноутворення, які безумовно є дуже ефективним інструментом мінімізації ризиків, пов’язаних із трансфертним ціноутворенням, та дозволяють  платникам податків завчасно досягти більшої визначеності під час взаємодії з податковими органами щодо використання методів трансфертного ціноутворення, а податковим органам зменшити адміністративні витрати пов’язані із проведенням контролю за трансфертним ціноутворенням.

У фінальному розділі цієї книги викладені питання фінансової відповідальності за порушення, що стосуються правил трансфертного ціноутворення, адже у зв’язку з змінами законодавства, актуальності для платників податків набули питання застосування у часі норм, що визначають склади відповідних правопорушень та відповідальність за них. Так, у світлі динаміки норм книга містить також аналіз судових справ, що стосувалися кваліфікації правопорушень та питання застосування до платників податку відповідальності ретроспективно.

Важливою перевагою цієї книги є те, що аналогів розбору теми ціноутворення у викладеному контексті на українському ринку не існує.

Відкрито попереднє замовлення -20 % – https://bit.ly/2Ufnsym

 

Гетманцев Данил
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий