ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2008 року N 319

Про додаткові заходи щодо діяльності банків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 16 жовтня 2008 року N 328,
від 29 жовтня 2008 року N 340,
від 5 листопада 2008 року N 353,
від 7 листопада 2008 року N 356,
від 11 листопада 2008 року N 367,
від 25 листопада 2008 року N 396,
від 1 грудня 2008 року N 408

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 4 грудня 2008 року N 413)

З метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи та забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Правління Національного банку України постановляє:

Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків (згідно з додатком 1):

(абзац другий із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.11.2008 р. N 367)

1. У сфері регулювання грошово-кредитного ринку та підтримання ліквідності банків

1.1. Розширити можливості підтримання ліквідності банків на основі програм фінансового оздоровлення.

Такий кредит може надаватися строком до одного року зі сплатою не менше 15 % річних у межах 90 % вартості наданого банком забезпечення.

(абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.11.2008 р. N 367)

У забезпечення такого кредиту може надаватися нерухомість банку, акції/паї власників банків, що володіють не менше 5 % статутного капіталу або права голосу придбаних акцій/паїв банку, майнові права за договорами раніше наданих кредитів у національній та іноземній валютах (стандартні, під контролем, субстандартні, з визначенням коефіцієнта, ураховуючи пролонговані) юридичним особам. Забезпеченням за цими кредитами повинна бути застава (іпотека) нерухомості, у тому числі цілісних майнових комплексів позичальника, гарантії або поруки інших банків, державні зобов'язання за внутрішніми та зовнішніми позиками, облігації місцевої позики, корпоративні права та облігації підприємств й інших суб'єктів господарювання, що вільно обертаються на ринку. Зазначений перелік не є вичерпний і банки можуть пропонувати Національному банку України інше високоліквідне забезпечення.

(абзац третій підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 05.11.2008 р. N 353,
від 11.11.2008 р. N 367)

У разі зменшення обсягів строкових депозитів у банку на 2 % протягом п'яти робочих днів банк може звернутися до Національного банку України за підкріпленням ліквідності в оперативному порядку в сумі до 60 % статутного капіталу банку на термін до одного року за плату в розмірі 15 % з одночасним наданням оформленого договору застави акцій/паїв банку, які у сукупності становлять не менше 51 % статутного капіталу або права голосу придбаних акцій/паїв банку, вигодонабувачем (заставодержателем) за яким є Національний банк України.

(підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.10.2008 р. N 328,
абзац четвертий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 05.11.2008 р. N 353,
від 11.11.2008 р. N 367)

Заявки на отримання такого кредиту розглядаються щодо тих банків, які організовані у формі відкритих акціонерних товариств і статутний сплачений капітал яких становить не менше ніж 500 млн. грн.

(підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.11.2008 р. N 367)

Під час звернення банків за підтриманням ліквідності через вищезазначені інструменти та інструменти згідно з Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26.09.2006 N 378 (зі змінами), враховувати інформацію щодо відпливу депозитів і своєчасного повернення наданих кредитів, що надається банками за формою, наведеною в додатку 2 до цієї постанови.

(підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.11.2008 р. N 367)

1.2. Ураховуючи вимоги статті 35 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо відповідальності власників істотної участі в банку за адекватність капіталу, банки повинні домагатися підтримання ліквідності, в першу чергу, власниками істотної участі.

1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 25.11.2008 р. N 396)

2. У сфері проведення активно-пасивних операцій банки:

2.1. Можуть надавати кредит в іноземній валюті контрагентам, які не мають валютної виручки, у межах обсягів заборгованості за ними, що склалася на цю дату.

Усі інші кредити банки можуть надавати в установленому порядку за наявності відповідних ресурсів.

(підпункт 2.1 пункту 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.10.2008 р. N 328)

2.2. Підпункт 2.2 пункту 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.10.2008 р. N 328,
у зв'язку з цим підпункти 2.3 - 2.6
 уважати відповідно підпунктами 2.2 - 2.5)

2.2. Повинні враховувати, що рефінансування простроченої заборгованості шляхом видачі нових кредитів, необґрунтована пролонгація кредитів, ненадання позичальникам інформації про сукупну вартість кредиту, внесення до кредитного договору змін щодо вартості кредиту, що не відповідає змінам облікової ставки Національного банку України, кваліфікуватиметься як порушення вимог статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність" із неухильним застосуванням адекватних заходів впливу.

2.3. Приймати до виконання платіжні доручення на переказ коштів відповідно до пунктів 8.1, 8.4 статті 8 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" у межах залишку на рахунку на час їх отримання та перераховувати їх одержувачу:

у межах одного відділення/філії - у день отримання платіжного документа, що надійшов протягом операційного часу банку;

у межах одного банку - до двох операційних днів;

міжбанківський переказ - до трьох операційних днів.

(пункт 2.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.10.2008 р. N 328)

2.4. Виконувати свої зобов'язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов'язань, незалежно від категорії контрагентів.

2.5. Проводити з метою недопущення дострокового зняття коштів роз'яснювальну роботу зі своїми клієнтами. Активно проводити стимулюючу роботу із залучення готівки на депозити та пролонгації депозитних договорів. Виплати за умови настання строку згідно з договором здійснювати негайно.

3. У сфері забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат:

3.1. Банки зобов'язані забезпечувати:

безперебійне функціонування банкоматів та їх завантаження готівкою;

безперебійну видачу готівки за платіжними картками клієнтів інших банків.

3.2. Невідкладно інформувати Національний банк України про пікові навантаження на банкомати та пункти видачі готівки для прийняття відповідних додаткових регуляторних рішень.

4. У сфері проведення валютних операцій:

4.1. Дозволити банкам здійснювати операції з купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту за умови, що обидві валюти є іноземними валютами однієї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі - Класифікатор).

(підпункт 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2008 р. N 328)

Цей порядок не поширюється на операції, що здійснюються для забезпечення виконання імпортних договорів.

(підпункт 4.1 пункту 4 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2008 р. N 328)

4.2. Абзац перший пункту 4.2 втратив чинність

(абзац перший підпункту 4.2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2008 р. N 356,
 втратив чинність згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 01.12.2008 р. N 408)

Абзац другий пункту 4.2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 01.12.2008 р. N 408)

Абзац третій пункту 4.2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 01.12.2008 р. N 408,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 уважати відповідно абзацами першим - четвертим)

Уповноважені банки зобов'язані куплену протягом робочого дня готівкову іноземну валюту продати цього самого дня. У разі відсутності попиту на готівкову іноземну валюту її продаж повинен бути скоригований наступного робочого дня відповідним курсом продажу готівкової іноземної валюти за гривні в бік зниження.

Уповноважені банки встановлюють розмір авансу в готівковій іноземній валюті та готівкових гривнях і до початку робочого дня, включаючи вихідні та святкові дні, забезпечують каси і власні пункти обміну іноземної валюти коштами в обсязі, достатньому для здійснення операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти.

Уповноважені банки повинні вжити організаційно-правових заходів для того, щоб з 1 січня 2009 року перейти на торгівлю готівковою іноземною валютою виключно через власні каси.

Вимоги цього пункту поширюються на порядок здійснення валютно-обмінних операцій уповноваженими фінансовими установами.

(підпункт 4.2 пункту 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.11.2008 р. N 353)

4.3. Дозволити уповноваженим банкам здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти за гривні в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції банку за наявності зобов'язань у цій валюті, строк за якими настав.

4.4. Звернути увагу банків на те, що купівля, обмін іноземної валюти з метою дострокового виконання зобов'язань та з метою проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), який здійснюється без увезення із-за кордону цієї продукції на територію України,  буде кваліфікуватися як порушення правил валютного регулювання і валютного контролю із застосуванням мір відповідальності.

(підпункт 4.4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2008 р. N 328)

4.5. Тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше 183 календарних днів.

4.6. Запровадити з 01.11.2008 механізм розрахунку відкритих балансових валютних позицій банку за кожною окремою валютою за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти.

4.7. Установити, що банки можуть тримати іноземну валюту 1 групи Класифікатора на рахунках "ностро" лише в банках країн, валюта яких належить до 1 групи Класифікатора.

4.8. Операції в гривнях через кореспондентські рахунки "лоро" банків-нерезидентів здійснювати лише для обслуговування експортно-імпортних операцій.

4.9. Установити, що банки (фінансові установи) за дорученням фізичних осіб - резидентів і нерезидентів можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями:

без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття - суму, що в еквіваленті не перевищує 15000 гривень на місяць;

на підставі підтвердних документів виключно з поточного рахунку клієнта в іноземній валюті - суму, що в еквіваленті перевищує 15000 гривень, але не більше, ніж 75000 гривень на місяць.

Зазначені вимоги не поширюються на:

оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;

оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);

перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.10.2008 р. N 340)

4.10. Клієнт-резидент зобов'язаний використати безготівкову іноземну валюту, що куплена за гривні або обміняна (на виконання зобов'язань в іноземній валюті) на іншу іноземну валюту у встановленому порядку через суб'єкта ринку, не пізніше ніж за п'ять робочих днів після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти. Така іноземна валюта не підлягає списанню з поточного рахунку клієнта протягом 5-денного терміну з метою використання її на інші цілі.

У заяві про купівлю іноземної валюти резидент зобов'язаний доручити суб'єкту ринку продати куплену, обміняну іноземну валюту, що не буде перерахована за призначенням у вищезазначений строк.

Ця вимога поширюється на суб'єктів ринку під час купівлі, обміну ними іноземної валюти з метою виконання власних зобов'язань в іноземній валюті.

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.11.2008 р. N 353)

5. Постанова набирає чинності з 13.10.2008.

6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова  

В. С. Стельмах 


 

Додаток 1
до постанови Правління Національного банку України
від 11 жовтня 2008 р. N 319 


Перелік банків України, що мають ліцензію
за станом на 13.10.2008

N
з/п 

Назва банку 

  

м. Київ і Київська область 

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" 

Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" 

Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 

Акціонерне товариство "Український інноваційний банк" 

Відкрите акціонерне товариство "СЕБ Банк" 

Відкрите акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК" 

Акціонерний комерційний банк "Легбанк" 

Акціонерний банк "БРОКБІЗНЕСБАНК" 

Відкрите акціонерне товариство "ФІНЕКСБАНК" 

10 

Акціонерний комерційний банк "Трансбанк" 

11 

Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку" 

12 

Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" 

13 

Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний банк "Бізнес Стандарт" 

14 

Акціонерний банк "Таврика" 

15 

Відкрите акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит"  

16 

Акціонерний банк "Енергобанк" 

17 

Відкрите акціонерне товариство "Сведбанк" 

18 

Відкрите акціонерне товариство"Комерційний банк "Експобанк" 

19 

Акціонерний банк "Старокиївський банк" 

20 

Відкрите акціонерне товариство Банк "Олімпійська Україна" 

21 

Відкрите акціонерне товариство "ТММ-Банк" 

22 

Відкрите акціонерне товариство "Український Професійний Банк" 

23 

Акціонерний комерційний банк "Альянс" 

24 

Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Інтербанк" 

25 

Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

26 

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Національний стандарт" 

27 

Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк 

28 

Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство) 

29 

Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк 

30 

Відкрите акціонерне товариство "БТА Банк" 

31 

Відкрите акціонерне товариство "Банк "Український капітал" 

32 

Акціонерний комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

33 

Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" 

34 

Акціонерний комерційний банк "Європейський" 

35 

Закрите акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" 

36 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" 

37 

Відкрите акціонерне товариство Торговельно-фінансовий банк "Контракт" 

38 

Акціонерне товариство "Каліон Банк Україна" 

39 

Акціонерний комерційний банк "Київ" 

40 

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" 

41 

Акціонерний комерційний банк "Аркада" 

42 

Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" 

43 

Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський банк" 

44 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ"  

45 

Відкрите акціонерне товариство Банк "БІГ Енергія" 

46 

Акціонерний банк "Укоопспілка" 

47 

Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра" 

48 

Акціонерний банк "Національні інвестиції" 

49 

Акціонерний банк "Діамант" 

50 

Закрите акціонерне товариство "Європейський банк раціонального фінансування" 

51 

Акціонерний комерційний банк "Юнекс" 

52 

товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний Індустріальний Банк" 

53 

Акціонерний Банк "Синтез" 

54 

Відкрите акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк" 

55 

Відкрите акціонерне товариство "Універсал Банк" 

56 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА" 

57 

Акціонерний комерційний банк "Форум" 

58 

Відкрите акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" 

59 

Акціонерне товариство "Банк Велес" 

60 

Акціонерний банк "Експрес-Банк" 

61 

Акціонерний комерційний банк "ТК КРЕДИТ" 

62 

Акціонерний комерційний банк "Інтеграл" 

63 

Акціонерний комерційний банк "Національний кредит" 

64 

Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазпромбанк" 

65 

Акціонерний банк "Київська Русь" 

66 

Закрите акціонерне товариство "Сведбанк Інвест" 

67 

Закрите Акціонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" 

68 

Закрите акціонерне товариство "Терра Банк" 

69 

Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 

70 

відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" 

71 

Відкрите акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк" 

72 

Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна" 

73 

Акціонерний комерційний "Промислово-фінансовий банк"  

74 

Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" 

75 

Акціонерний комерційний банк "Сітібанк (Україна)" 

76 

Закрите акціонерне товариство "ПроКредит Банк" 

77 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" 

78 

Закрите акціонерне товариство "ПРАЙМ-БАНК" 

79 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТЕМ-БАНК" 

80 

Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Актив-банк" 

81 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" 

82 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Ренесанс Капітал" 

83 

Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "АРМА" 

84 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк "Даніель" 

85 

Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Столиця" 

86 

Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал" 

87 

Відкрите акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" 

88 

Закрите акціонерне товариство "Український будівельно-інвестиційний банк" 

89 

Комерційний банк "Українська фінансова група" - товариство з обмеженою відповідальністю 

90 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний комерційний банк "Камбіо" 

91 

Закрите акціонерне товариство "Міжнародний Іпотечний Банк" 

92 

Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "ЄВРОБАНК" 

93 

Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" 

94 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк інвестицій та заощаджень" 

95 

Відкрите акціонерне товариство "БМ Банк" 

96 

Відкрите акціонерне товариство "Ерсте Банк" 

97 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк "Дельта" 

98 

Відкрите акціонерне товариство "Банк Руский Стандарт" 

99 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРТНЕР-БАНК" 

100 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК БОГУСЛАВ" 

101 

Відкрите акціонерне товариство Комерційний Банк "Іпобанк" 

102 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 

103 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" 

104 

Відкрите акціонерне товариство "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" 

105 

Відкрите акціонерне товариство "ЕРДЕ БАНК" 

106 

Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "КРЕДИТ-ОПТИМА" 

107 

Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Преміум" 

108 

Відкрите акціонерне товариство Банк "ТРАСТ"  

109 

Відкрите акціонерне товариство АСТРА БАНК 

110 

Відкрите акціонерне товариство "Комерційний Банк "Глобус" 

111 

Відкрите акціонерне товариство "Міжнародний Інвестиційний Банк" 

112 

Відкрите акціонерне товариство "Златобанк" 

113 

Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк" 

  

Волинська область 

114 

Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Західінкомбанк" 

115 

УніКредит Банк Товариство з обмеженою відповідальністю 

  

Дніпропетровська область 

116 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалогбанк" 

117 

Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" 

118 

Акціонерний комерційний банк "Новий" 

119 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" 

120 

Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Причорномор'я" 

121 

Закрите акціонерне товариство комерційний банк "Кредит-Дніпро" 

122 

Закрите акціонерне товариство акціонерний банк "Радабанк" 

123 

Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Земельний Капітал" 

124 

Закрите акціонерне товариство "Фінансовий Союз Банк" 

125 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КласикБанк" 

126 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОУМ КРЕДІТ БАНК" 

127 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СИГМАБАНК" 

128 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 

129 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТАБАНК" 

  

Донецька область 

130 

Акціонерний банк "ІКАР-БАНК" 

131 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК" 

132 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ" 

133 

Закрите акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний банк" 

134 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний" 

135 

Закрите акціонерне товариство "Донгорбанк" 

136 

Акціонерний банк "Український Бізнес Банк" 

137 

Відкрите акціонерне товариство комерційний банк з іноземним капіталом "Промекономбанк" 

138 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІКОМБАНК" 

139 

Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Український фінансовий світ" 

140 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" 

  

Закарпатська область 

141 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю Комерційний банк "Коопінвестбанк" 

  

Запорізька область 

142 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" 

143 

Акціонерний банк "Металург" 

144 

Відкрите акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"  

  

Івано-Франківська область 

145 

Відкрите акціонерне товариство "Плюс Банк"  

  

АР Крим і м. Севастополь 

146 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" 

147 

Відкрите акціонерне товариство Банк "Морський" 

  

Луганська область 

148 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК" 

149 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" 

  

Львівська область 

150 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК" 

151 

Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний банк "Дністер" 

152 

Відкрите акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів" 

153 

Комерційний банк "ГАЛС" 

154 

Відкрите Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК" 

  

Одеська область 

155 

Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Одеса-банк" 

156 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПОРТО-ФРАНКО" 

157 

Акціонерний комерційний банк "Інвестбанк" 

158 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНРОСТБАНК" 

159 

Комерційний банк товариство з обмеженою відповідальністю "Місто Банк" 

160 

Відкрите акціонерне товариство "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" 

161 

Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" 

162 

Акціонерний комерційний банк "Фінбанк" 

163 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІМЕКСБАНК" 

164 

Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "СоцКом Банк" 

  

Полтавська область 

165 

ПОЛТАВСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПОЛТАВА-БАНК" 

166 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АВТОКРАЗБАНК"  

  

Сумська область 

167 

Відкрите акціонерне товариство Акціонерний Банк "СТОЛИЧНИЙ" 

168 

Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Володимирський" 

  

Харківська область 

169 

Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" 

170 

Відкрите акціонерне товариство "Мегабанк" 

171 

Акціонерний комерційний регіональний банк "Регіон-банк" 

172 

Відкрите акціонерне товариство РЕАЛ БАНК 

173 

Харківський акціонерний комерційний Земельний банк 

174 

Акціонерний Східно-Український Банк "Грант" 

175 

Акціонерний комерційний банк "Базис" 

176 

Акціонерний комерційний банк "Меркурій" 

177 

Акціонерний банк "Факторіал-Банк" 

178 

Відкрите акціонерне товариство "Інноваційно-промисловий банк" 

179 

Акціонерно-комерційний банк "Золоті ворота" 

  

Чернігівська область 

180 

Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Приватінвест" 

181 

Відкрите акціонерне товариство "Банк "Демарк" 

182 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІКОМБАНК" 


(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.11.2008 р. N 367,
 додаток вважати додатком 1)

 

Додаток 2
до постанови Правління Національного банку України
від 11 жовтня 2008 р. N 319 


Довідка про причини втрати ліквідності банку

(назва банку)

Причини втрати ліквідності 

Фактична заборгованість за депозитами/кредитами за станом на 

Очікувані зміни за станом на 01.01.2009 

01.10.2008 

дату звернення 

відхилення (+, -) 

Зменшення депозитів: 

  

  

  

  

1. Юридичних осіб - усього, млн. грн.: 

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

1.1. У національній валюті, млн. грн.  

  

  

  

  

1.2. В іноземній валюті: 

  

  

  

  

у доларах США (еквівалент), млн. дол. США 

  

  

  

  

у гривнях (еквівалент), млн. грн.: 

  

  

  

  

за поточним курсом на день звернення 

  

  

  

  

за курсом на 01.10.2008 

  

  

  

  

2. Фізичних осіб - усього, млн. грн.: 

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

2.1. У національній валюті, млн. грн.  

  

  

  

  

2.2. В іноземній валюті: 

  

  

  

  

у доларах США (еквівалент), млн. дол. США 

  

  

  

  

у гривнях (еквівалент), млн. грн.: 

  

  

  

  

за поточним курсом на день звернення 

  

  

  

  

за курсом на 01.10.2008 

  

  

  

  

Неповернення кредитів (прострочена заборгованість): 

  

  

  

  

1. Юридичними особами - усього, млн. грн.: 

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

1.1. У національній валюті, млн. грн.  

  

  

  

  

1.2. В іноземній валюті: 

  

  

  

  

у доларах США (еквівалент), млн. дол. США 

  

  

  

  

у гривнях (еквівалент), млн. грн.: 

  

  

  

  

за поточним курсом на день звернення 

  

  

  

  

за курсом на 01.10.2008 

  

  

  

  

2. Фізичними особами - усього, млн. грн.: 

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

2.1. У національній валюті, млн. грн.  

  

  

  

  

2.2. В іноземній валюті: 

  

  

  

  

у доларах США (еквівалент), млн. дол. США 

  

  

  

  

у гривнях (еквівалент), млн. грн.: 

  

  

  

  

за поточним курсом на день звернення 

  

  

  

  

за курсом на 01.10.2008 

  

  

  

  

Неповернення кредитів (прострочена заборгованість) - усього, млн. грн.: 

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

1.1. Підприємствами будівельного комплексу - усього: 

  

  

  

  

у тому числі за житло, придбане населенням 

  

  

  

  

1.2. Підприємствами агропромислового комплексу, усього: 

  

  

  

  

у тому числі сільськогосподарськими виробниками 

  

  

  

  


(постанову доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.11.2008 р. N 367)