ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

До проекту Закону України про захист

майнових прав громадян у період виходу економіки України

зі стану фінансової кризи

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Сьогодні, в умовах поглиблення світової фінансової кризи та її впливу на економіку України, поширеним стало явище погашення комерційними банками кредиторської заборгованості громадян – клієнтів банку, шляхом відчуження майна внесеного як застава по кредитним угодам. Швидкоплинність і поглиблення процесів розростання світової фінансової кризи призвели до непрогнозованої, обвальної рецесії в економіці України. Припинення або різке скорочення виробництва призвело до розростання явища безробіття і як наслідок втрати громадянами джерел доходів. Це, у свою чергу, призводить до унеможливлення забезпечувати громадянами зобовязань по взятим раніше кредитам в комерційних банках.  Головною умовою надання кредитів банками є внесення застави. В багатьох випадках заставним майном є житлова нерухомість громадян у якій вони проживають. Відчуження комерційними банками такого заставного майна призводить до примусового виселення громадян із житла, яке у них є фактично единим.

Такі соціальні конфлікти можуть започаткувати надзвичайну соціальну напругу і призвести до непередбачуваних наслідків.

 

2. Цілі та завдання прийняття акта.

Головним завданням законопроекту є забезпечення вирішення двох важливих проблем. Це забезпечити соціальний захист громадян у випадках коли заставним майном у кредитній угоді є житлова нерухомість у якій ці громадяни постійно проживають. А також, точне визначення терміну дії цього Закону.

 

3. Загальна характеристика і основні положення акта.

Законопроектом пропонується на період виходу економіки України зі стану фінансової кризи ввести мораторій на погашення банками кредиторської заборгованості фізичних осіб – клієнтів банку, шляхом відчуження майна внесеного як застава по кредитним угодам з цими особами у разі коли заставним майном є житлова нерухомість в якій постійно проживають громадяни.

 

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері.

Законопроект розроблений на підставі нормативно-правової бази, яку визначають:

Конституція України.

Закон України Про банки і банківську діяльність”,

Закон України «Про заставу»,

Закон України «Про іпотеку».

Для реалізації положень законопроекту, у разі його прийняття, перегляд інших законів не потрібен.

 

 5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Впровадження законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

З метою забезпечення фінансової стабільності та дотримання позитивних показників діяльності, відповідно до діючого законодавства комерційні банки  можуть запропонувати клієнтам реструктуризацію їх заборгованості.

 

6.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного законопроекту  призведе до посилення соціального захисту життя громадян України і забезпечення конституційного права громадян на житло.