ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

до проекту Постанови «Про скасування  рішення  Верховної  Ради» 

 

             1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Прийняття постанови необхідно для відновлення та завершення  процедури підготовки до другого читання законопроекту  «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи» (реєстраційний № 3459-1 від 19.12.2008 р.), прийнятого Верховною Радою України  в цілому як закон за результатами розгляду у другому читанні 21 травня 2009 року. Зазначений проект Закону про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи було винесено на розгляд народних депутатів без відповідного подання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та обов’язкових супровідних документів, передбачених статтями 116-121 Регламенту Верховної Ради України.

Тематика згаданого проекту Закону є виключно важливою та чутливою,  що вимагає виважених та абсолютно обґрунтованих підходів. Прийняття законопроекту у запропонованій редакції, у випадку набуття ним статусу Закону України, може призвести до колапсу банківської системи, оскільки унеможливить забезпечення законних вимог кредиторів щодо повернення наданих кредитів.

 

2. Цілі прийняття акту

Метою прийняття постанови є сприяння фінансовій стабільності банківської системи України та поновлення процедури системного опрацювання проблеми захисту суб’єктів правовідносин у фінансовій сфері, насамперед, у контексті розроблення механізмів, які б забезпечили баланс між інтересами позичальників, вкладників та  кредиторів. Такий комплексний підхід було запроваджено в  Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності під час підготовки до другого читання законопроекту про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи. На адресу Комітету надійшла велика кількість зауважень та пропозицій зокрема, й таких, що категорично заперечували прийняття цього законопроекту в редакції, схваленій за основу. Прийняття ж даного закону в редакції першого читання може призвести до повної дестабілізації роботи банків, їх штучного банкрутства, та, в свою чергу, значного погіршення становища вкладників, оскільки тотальний мораторій на звернення стягнення на житлові приміщення може мати наслідком неповернення кредитів, дискримінацію вкладників та добросовісних позичальників банків. Тому метою прийняття цієї постанови є також захист прав громадян, передбачених статтею 24 Конституції України, згідно з якою усі громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

 

3. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Постанови не потребує матеріальних та додаткових бюджетних витрат.

 

 

 

Народний депутат України                                                        С.М. Аржевітін